Ak si nie ste istí, či plánovaným zateplením dosiahnete aspoň 30 % úsporu energií – a tým aj dotáciu na zateplenie vo výške 14-tisíc eur –, môžete si zateplenie bezplatne nasimulovať.

Aby ste získali dotáciu z programu Obnov dom (Plán obnovy), musí rekonštrukcia vášho rodinného domu splniť  základnú podmienku: dosiahnuť aspoň 30 % úsporu primárnej energie. V takom prípade (a po splnení ďalších podmienok) môžete získať príspevok na zateplenie vo výške 14-tisíc eur. A ak dosiahnete 60 % úsporu, viete získať dotáciu až 19-tisíc eur.

Ako však zistiť, akú úsporu dosiahnem zateplením fasády, zateplením strechy či zateplením podlahy? Máte dve možnosti: namodelovať si rekonštrukciu domu v špeciálnom programe (bezplatne), alebo osloviť projektanta a nechať si urobiť prepočet.

Takto zistíte svoju budúcu úsporu primárnej energie

(návod ako na to)

Bezplatnou a navyše veľmi rýchlou možnosťou, ako si nasimulujete zateplenie svojho domu a budúcu energetickú úsporu, je využiť program KORD„Výhodou tohto programu je, že nastavením parametrov aktuálneho stavu na ľavej strane a navrhovaného stavu po zateplení či výmene okien na pravej strane si viete pozrieť možnú úsporu primárnej energie pri každej časti domu, ktorú plánujete zatepliť, resp. pri výmene okien a dverí. Vďaka bezplatnej simulácii veľmi rýchlo zistíte, čo by ste potrebovali na svojom dome upraviť, aby ste mohli získať dotáciu. Následne stačí požiadať o dotáciu a pustiť sa do zateplenia,“ vysvetľuje výhody použitia programu KORD Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ značiek Isover-Rigips-Weber.

Tu je praktický návod, ako s programom KORD pracovať:

1. Typ domu, ktorý sa chystáte zatepliť

V prvom kroku si vyberiete typ domu, ktorý máte, a zadáte plochu podlaží. Medzi jednotlivými možnosťami si vyberáte kliknutím na šípky pri obrázku domu.

VsetkoOZatepleni.sk-Vyberte si typ domu pre zateplenie
Program KORD, Krok 1: Vyberte si váš typ domu

2. Voľba materiálu na zateplenie fasády

V ďalšom kroku ide o zateplenie obvodového plášťa (fasády). Tu si v ľavej časti (šípkami vľavo-vpravo) vyberáte materiál obvodových stien a zadávate hrúbku steny a potom v pravej časti (šípkami nahor-nadol) izolačný materiál, ktorý by ste chceli použiť a jeho hrúbku. Nezabudnite tiež doplniť plochu obvodových stien. Po výbere zateplenia a zadaní údajov program hneď zobrazuje energetickú úsporu.

VsetkoOZatepleni.sk-Zateplenie fasady polystyrenom ESP alebo mineralnpu vlnou
Program KORD, Krok 2: Zvoľte si typ obvodových stien a zateplenie polystyrénom EPS alebo minerálnou vlnou

3. Voľba materiálu na zateplenie fasády

V ďalších častiach programu môžete pridávať ďalšie opatrenia pri obnove domu – od zateplenia strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia, stropu nevykurovaného suterénu, cez zateplenie podlahy na prízemí až po výmenu okien a dverí. Úplne na konci si môžete zadefinovať aj výmenu starého zdroja energie (kotla) za nový.

VsetkoOZatepleni.sk-Pre zateplenie strechy je najlepsi material mineralna vlna
Program KORD, Krok 3: Pre zateplenie šikmej strechy je najlepším materiálom minerálna vlna

Program po zadaní každého druhu rekonštrukcie v spodnej časti prepočítava potrebu primárnej energie domu pred a po zateplení a ukazuje vám, či by ste splnili alebo nesplnili požiadavky na získanie dotácie z Plánu obnovy. Úplne v závere máte možnosť uložiť si tento plán rekonštrukcie a prípadne požiadať o konzultáciu svojho zámeru s odborníkom. „Na základe stoviek simulácií môžem povedať, že program je veľmi presný  a od profesionálneho prepočtu úspor, ktorý používa projektant, sa odlišuje v rozsahu 3 až 5 percent,“ hovorí o spoľahlivosti programu Vladimír Balent, špecialista značiek Isover-Rigips-Weber na pasívne domy.

Projektant navrhuje opatrenia na rekonštrukciu a počíta úsporu

Druhou možnosťou je priamo kontaktovať projektanta-energetického špecialistu. Nájdete ho podľa okresu, v ktorom sa nachádza dom, a to na portáli Slovenskej komory stavebných inžinierov alebo na webe projektanti.sk. Po obhliadke a s pomocou údajov o dome dokáže projektant-energetický špecialista urobiť presný výpočet plánovaného zateplenia a ďalšej rekonštrukcie. Ako odborník vám okrem toho dokáže poradiť, čo všetko by ste podľa jeho názoru mali na dome obnoviť, resp. upozorní vás na detaily, na ktoré netreba zabudnúť (ak chcete, aby vám zateplenie bez problémov „fungovalo“ dlhé roky). Toto všetko obsahuje energetický certifikát, ktorý vám projektant-energetický špecialista vypracuje.

Faktom je, že projektanta budete pri žiadosti o dotáciu v každom prípade potrebovať. Jedným zo štyroch dokumentov, ktoré k žiadosti treba priložiť, je energetický certifikát (tými ďalšími sú list vlastníctva, ohláška na stavebnom úrade a potvrdenie o veku domu). Certifikát obsahuje nielen popis existujúceho stavu domu, ale aj návrh opatrení a prepočty energetických úspor. Teda všetko to, čo vám projektant-energetický špecialista vypočíta po obhliadke.
Rozdiel je len v tom, že pri použití simulačného programu KORD si môžete rekonštrukciu svojho domu a teda konečnú úsporu pri zateplení otestovať takpovediac „nanečisto“ a následne sa s energetickým špecialistom stretnúť pri vypracovaní certifikátu už s jasnou predstavou.