Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov zásadne mení podmienky pre príspevky na nový rodinný dom. Po novom už nebude možné získať na novostavbu dve dotácie z podporných programov Európskej únie súbežne. Inak povedané, majiteľ sa musí rozhodnúť, či na nový dom využije dotáciu na obnoviteľné zdroje energie (OZE) alebo požiada o príspevok na nový rodinný dom. Toto obmedzenie sa netýka príspevkov pre staršie rodinné domy. Tie môžu naďalej čerpať viacero podpôr naraz.

Využite dotáciu na novostavbu – OZE alebo nulový dom

V novele zákona, ktorý začne platiť od 10. marca 2020, bola spresnená podmienka upravujúca viacnásobné príspevky z verejných fondov na výstavbu nových rodinných domov. Podľa schválenej úpravy zákona bude možné príspevok na nový rodinný dom v energetickej triede A0 poskytnúť len vtedy, ak na rodinný dom (vrátane jeho technického systému) neboli poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie z iných podporných programov, napríklad z programu Zelená domácnostiam.  Program Zelená domácnostiam podporuje výmenu kotlov na uhlie za moderné, obnoviteľné zdroje energie.

Ako získať príspevky na nový rodinný dom

Po 10. marci 2020 nastáva zmena a majitelia rodinných domov si musia vybrať, ktorému podpornému programu dajú prednosť. Z hľadiska výšky príspevku je preferencia jasná. „Majiteľ novostavby v energetickej triede A0 môže po splnení podmienok získať príspevok 8 000 eur. To je s odstupom finančne najvyššia podpora. Aj keď dosiahnutie tejto energetickej triedy si vyžaduje nejaké investície navyše, je to rýchlo návratná investícia vďaka nižším výdavkom za energie a vďaka kvalitnejším materiálom má majiteľ postarané aj o lepšiu tepelnú pohodu v zime aj v lete. V neposlednom rade sa časť z investícií môže vrátiť v podobe príspevku na nový rodinný dom,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Priemerná výška príspevkov na obnoviteľné zdroje sa blíži k maximám

Pri obnoviteľných zdrojoch energie môžu majitelia rodinných domov formou poukážok získať najvyššiu podporu

  • pri tepelných čerpadlách – až 3 400 eur.
  • maximálny príspevok pre ďalšie zdroje predstavuje sumu 1 750 eur
  • na slnečné kolektory  1 500 eur a rovnaká suma je určená aj na kotly na biomasu a fotovoltické panely

Reálna priemerná výška príspevkov sa v roku 2019 k týmto číslam priblížila: pri tepelných čerpadlách dosiahla 3 000 eur, pri slnečných kolektoroch 1 679 eur, pri kotloch na biomasu 1 482 eur a pri fotovoltických paneloch 1 366 eur. Podmienkou získania tohto príspevku naďalej zostáva nahradenie starého kotla na uhlie.

Vsetko o zatepleni Prispevky na novy rodinny dom Obnovitelne zdroje energie Solarne panely

Na čo slúžia jednotlivé príspevky?

Majiteľ nového domu má od jesene 2019 dve možnosti na získanie nenávratného príspevku pre nové rodinné domy.

Od 31. decembra 2020 musia všetky nové budovy na Slovensku dosiahnuť energetickú bilanciu s takmer nulovou spotrebou (tzv. trieda A0). Štát sa však s podporou EÚ rozhodol motivovať majiteľov nových rodinných domov pomocou príspevku vo výške 8 000 eur k tomu, aby energeticky najúspornejšie domy stavali v predstihu. Preto minulý rok spustil možnosť získať príspevok na nový rodinný dom a v roku 2020 chystá jeho pokračovanie. Cieľom programu je znížiť majiteľom náklady, ktoré sú spojené s výstavbou domu s takmer nulovou potrebou energie.

V rámci projektu Zelená domácnostiam možno získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie vo forme poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch. Príspevok možno využiť na dodávku a montáž fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel do výšky 50 % z oprávnených výdavkov.

Pozrite si najbližšie plánované kolá na získanie príspevku na obnoviteľné zdroje energie pre novostavbu.