Slovenská inovačná agentúra, ktorá spravuje program Zelená domácnostiam na obnovu vykurovacích zdrojov, vydáva od 6. októbra žiadateľom nové poukážky na obnoviteľné zdroje energie. Využiť ich môžete na kúpu tepelného čerpadla, slnečných kolektorov, kotla na biomasu alebo fotovoltické panely. V októbrovej „várke“ ide o približne tisíc poukážok, ktoré umožňujú žiadateľovi ušetriť až 3 400 eur.

Stále je voľných približne 600 poukážok

Kto a kedy získa poukážku v októbrovej várke závisí od poradia žiadostí v zásobníkoch, ktoré je priebežne aktualizované. V najbližších termínoch by mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vydať približne 400 poukážok na tepelné čerpadlá, 410 poukážok na slnečné kolektory a viac ako 200 poukážok na kotly na biomasu. Ak sa dovtedy počet platných poukážok zníži, počet novo vydaných poukážok môže byť aj vyšší.

Pre žiadosti čakajúce v zásobníku sú prostriedky automaticky rezervované. Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu je naplnený, ďalší záujemcovia o príspevky na tieto zariadenia budú môcť žiadosti zaregistrovať na budúci rok. Stále je však možné žiadať o príspevok na fotovoltické panely, v ktorom je k dispozícii 129 083 € (približne 90 poukážok) a slnečné kolektory s voľnými finančnými prostriedkami v hodnote 892 693 € (približne 510 poukážok).

5 krokov ako získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie

  1. Zoznámte sa s podmienkami príspevku na obnoviteľné zdroje energie pre starší dom a vyberte si zariadenie
  2. Uzavrite zmluvu o inštalácii zariadenia s oprávneným zhotoviteľom
  3. Požiadajte o poukážku prostredníctvom inovovaného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas oprávneného obdobia, kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami. V roku 2020 je možné podávať žiadosti do 1. decembra 2020.
  4. Do 30 dní uplatnite vydanú poukážku u oprávneného zhotoviteľa
  5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky do 5 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke

Ešte dôležité upozornenie: Príspevok na obnoviteľné zdroje energie pre staršie domy sa týka iba regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Ak chcete ušetriť viac, požiadajte o príspevok na zateplenie

Ak ste majiteľom staršieho rodinného domu, je popri výmene starého kotla na uhlie, plyn či drevo dobré zvážiť aj zateplenie celého domu. „Zateplenie prinesie majiteľovi staršieho rodinného domu nielen nižšiu spotrebu energií, ale zároveň bude potrebovať nižší výkon tepelného čerpadla. Tým ušetrí ďalšie financie pri jeho nákupe. Navyše k zľave na tepelné čerpadlo, kotol, či fotovoltické panely môže získať aj príspevok na samotné zateplenie vo výške až 8 800 eur,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Viac  o príspevku sa dozviete na https://vsetkoozatepleni.sk/prispevok-na-zateplenie-rodinneho-domu/.