Do celkovo 4. výzvy na podávanie žiadostí o finančný príspevok sa môže zapojiť 10-tisíc majiteľov rodinných domov. V tomto článku nájdete zhrnuté informácie k novej žiadosti.

Od pondelka 9. októbra 2023 môžete požiadať o dotáciu až 19 000 eur na zateplenie a získať peniaze na obnovu rodinného domu. Celkovo sa v 4. výzve počíta s 10-tisíc žiadosťami o príspevok (čo je rovnaké číslo ako naposledy v apríli).

Aj keď nie sú ešte zverejnené detailné podmienky (tie budú známe 6. septembra), organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia – už oznámila kľúčové zmeny oproti predchádzajúcej výzve.

V tomto článku nájdete zhrnuté aktuálne dostupné informácie a dozviete sa, ako požiadať o dotáciu a získať peniaze na obnovu vášho rodinného domu.

Ako získať peniaze na obnovu

Postup pri žiadosti sa mení iba v niektorých detailoch. Ak chcete získať finančný príspevok na zateplenie, treba postupovať nasledovne:

 1. Pripravte si list vlastníctva, ktorý obsahuje všetky potrebné identifikačné údaje vášho rodinného domu. Ak aktuálny list vlastníctva nemáte, môžete si ho rýchlo stiahnuť z katastra.
 2. V pondelok 9. októbra vyplňte formulár na webe www.obnovdom.sk: budete k tomu potrebovať len občiansky preukaz a údaje o vašom rodinnom dome z listu vlastníctva.
 3. Po úspešnom odoslaní žiadosti vám do mailu príde od organizátora potvrdenie. Od tohto dňa máte 90 kalendárnych dní na to, aby ste organizátorovi predložili úplnú žiadosť, konkrétne:

Potvrdenie o veku stavby sa už nebude predkladať, keďže si organizátor tento údaj overí v certifikáte.

Spočítajte si úsporu a naplánujte obnovu

Organizátor hovorí, že upravené podmienky tentoraz prispôsobil ľuďom, ktorí majú premyslenú celú rekonštrukciu. Ak chcete požiadať o finančný príspevok v októbri a rekonštrukciu ste si zatiaľ nenaplánovali, ešte stále to viete stihnúť.

Základná podmienka je ušetriť rekonštrukciou aspoň 30 % primárnej energie (čiže znížiť spotrebu energií o 30 a viac percent). To, či úsporu dosiahnete, si viete bezplatne overiť cez simulačný program KORD. V programe si môžete otestovať, akú úsporu vám prinesie zateplenie fasády, strechy, podlahy či stropu pivnice a k tomu výmena okien a dverí či energetického zdroja (kotla). Vďaka programu KORD si overíte, či vám zámer vystačí na získanie peňazí na obnovu a ak nie, tak aké kroky ešte pridať, aby ste získali dotáciu.

„Prax ukazuje, že základom pre získanie finančného príspevku je jednoznačne zateplenie fasády, keďže cez obvodové steny uniká z domu najviac tepla. Odporúčam začať týmto krokom, ktorý by vám mal priniesť viac ako 30 % úsporu energií. A ak chcete získať vyšší príspevok 19 000 eur, treba pridať ešte zateplenie strechy a ďalšie opatrenia podľa odporúčaní programu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Tu nájdete návod, ako sa program KORD používa.

Ak sa chcete poradiť, ako pri zateplení postupovať, viete sa obrátiť aj na špecialistov technickej podpory cez e-mail na poradenstvo@isover.sk alebo telefonát na bezplatné číslo 0800 139 139. Prípadne môžete vyplniť kontaktný formulár a špecialisti vás kontaktujú spätne.

Simulacny program KORD vam pomoze naplanovat rekonstrukciu domu

Odporúčame požiadať o certifikát čím skôr

Slovenská agentúra životného prostredia pri najnovšej výzve cieli na majiteľov domov, ktorí už riešia energetický certifikát. Ak ste ešte nepožiadali o prípravu certifikátu, je tak treba urobiť čím skôr, inak riskujete, že termín 90 dní nestihnete a prídete o celú dotáciu.

Na celom Slovensku nájdete len 232 odborníkov, ktorí majú oprávnenie vypracovať energetický certifikát vo verzii, ktorá je potrebná pre získanie dotácie. Keďže v 3. výzve požiadalo o finančný príspevok vyše 8-tisíc majiteľov, už teraz sú títo certifikátori preťažení a lehoty vypracovanie certifikátu presahujú 3 mesiace. Ak nechcete prísť o šancu získať dotáciu, je treba objednať si certifikát čo najskôr.

Zoznam 232 odborníkov na prípravu certifikátu nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov  v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov. Hľadať sa dá podľa kraja a okresu, v ktorom máte dom.

Nesadnite na lep neserióznym ponukám

Na internete sa nanešťastie vyskytujú aj neseriózne ponuky na prípravu certifikátov. Spoznáte ich podľa toho, že nevyžadujú obhliadku a sľubujú vypracovanie do pár dní či týždňov. Od takýchto ponúk by ste mali dať ruky preč, keďže kvôli nim môžete prísť o celú dotáciu z dvoch dôvodov:

 • Energetický certifikát východiskového stavu (čiže pred obnovou) nemusí v kľúčových dátach sedieť s koncovým energetickým certifikátom po obnove. Ak prvý certifikát bude obsahovať nesprávne údaje alebo iné chyby, nemusí vám vyjsť aspoň 30 energetická úspora. A tým pádom nesplníte základnú podmienku na vyplatenie dotácie na zateplenie.
 • Ak vám vyjde podozrivo vysoká úspora, môžete na seba privolať kontrolu, ktorá zistí nezrovnalosti. Ich výsledkom môže byť spochybnenie certifikátu, a tým pádom aj celého prínosu rekonštrukcie – a opäť môžete prísť o všetky peniaze na obnovu.

Aby ste sa vyhli riziku, že prídete o 15 000 eur, odporúčame nasledujúci postup:

 • Vyhľadajte a oslovte certifikátorov z webu Slovenskej komory stavebných inžinierov a preverte si termíny vypracovania certifikátu
 • Ak termín vypracovania certifikátu vychádza na 6. decembra a neskôr, vyberte si radšej druhú možnosť: projektové energetické hodnotenie. Oprávnenie na jeho prípravu má niekoľko tisíc projektantov, tým pádom sú termíny kratšie.

Odborníkov na prípravu projektového energetického hodnotenia nájdete na webe projektanti.sk. Faktom je, že hodnotenie je o niečo drahšie ako certifikát, drobná investícia navyše však stojí za to, aby ste neriskovali stratu celej dotácie. Navyše, na certifikát aj projektové energetické hodnotenie môžete získať príspevok. V tomto článku nájdete viac informácií o projektovom energetickom hodnotení.

Podmienky pre získanie peňazí na obnovu v kocke

V novej výzve budete môcť do nákladov zahrnúť aj úpravu komína, kotol na biomasu (pelety) a batériové úložisko k fotovoltike na streche. Ako vyzerajú podmienky dotácie na zateplenie a celkovú rekonštrukciu v kocke:

 • Získať môžete peniaze na obnovu vo výške 15 000 eur (pri energetickej úspore od 30 do 60 percent) alebo 19 000 eur (ak rekonštrukcia prinesie úsporu primárnej energie o viac ako 60 percent).
 • Príspevok sa vzťahuje na obnovu rodinných domov postavených pred rokom 2013, ktorý vlastní fyzická osoba.
 • Štát vám vďaka eurofondom z celkovej investície vráti 75 percent. Príspevok sa počíta z maximálnej výšky oprávnených výdavkov.
 • Aspoň 25 % investície musí smerovať do zateplenia (fasády, strechy, podlahy, stropu pivnice…).
 • Okrem zateplenia (tzv. Opatrenia skupiny A) štát akceptuje aj investície do nových okien a dverí, nového zdroja energie (tepelné čerpadlo, solárny kolektor, fotovoltika a batériové úložisko, kotol na biomasu (pelety), plynový kondenzačný kotol), rekuperácie, vonkajšieho tienenia, zelenej strechy a akumulačných nádrží na vodu. Medzi oprávnené náklady prvýkrát pribudnú aj náklady na úpravu komína.
 • Obnovu si môžete realizovať aj sami, v tom prípade sa príspevok počíta z výdavkov na materiál.
 • Pred rekonštrukciou urobte fotodokumentáciu celého domu. Tu nájdete presný návod na nafotenie domu.
 • Na rekonštrukciu máte 10 mesiacov.
 • Po ukončení zateplenia, resp. skolaudovaní (po komplexnej obnove domu) si treba dať vypracovať energetický certifikát, nafotíte konečnú podobu vášho domu a podáte žiadosť o vyplatenie dotácie (dotácia sa teda vypláca až po obnove, nie pred ňou).
 • Faktúry a bločky treba archivovať ďalších 5 rokov kvôli prípadnej kontrole.