Majitelia rodinných domov môžu aj v roku 2020 získať financie ako odmenu za lepšiu energetickú hospodárnosť ich stavieb. Podmienky na získanie príspevkov pre rodinné domy však prešli viacerými zmenami – ak sa plánujete uchádzať o príspevok, prečítajte si nasledujúce informácie.

Podpora pre nové domy: zákaz súbehu a kolaudácia od roku 2018

Štát aj v tomto roku podporí výstavbu domov s takmer nulovou spotrebou energie (v energetickej triede A0). Najbližšia výzva na predkladanie žiadostí o získanie tohto príspevku v jednotnej výške 8 000 eur bude podľa informácií z Ministerstva dopravy vyhlásená v II. štvrťroku 2020 (výzva N2/2020).

Príspevky pre žiadateľov novostavieb

V tomto roku však pravidlá prešli dvoma zmenami. Predovšetkým, na nový dom je od 10. marca 2020 možné získať už len jednu dotáciu z podporných programov Európskej únie. Doteraz mohli majitelia novostavieb získať dotáciu na obnoviteľné zdroje (program Zelená domácnostiam) aj osemtisícový príspevok na rodinný dom. Po novom sa musia rozhodnúť, ktorú podporu uprednostnia. Z hľadiska výšky príspevku je preferencia jasná. „Majiteľ novostavby v energetickej triede A0 môže po splnení podmienok získať príspevok 8 000 eur. To je s odstupom finančne najvyššia podpora. Aj keď dosiahnutie tejto energetickej triedy si vyžaduje nejaké investície navyše, je to rýchlo návratná investícia vďaka nižším výdavkom za energie a vďaka kvalitnejším materiálom má majiteľ postarané aj o lepšiu tepelnú pohodu v zime aj v lete. V neposlednom rade sa časť z investícií môže vrátiť v podobe príspevku na nový rodinný dom,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Žiadosť o príspevok na nový rodinný dom v triede A0

Príspevok na nový rodinný dom je podmienený rokom kolaudácie: zákon hovorí, že nárok majú maximálne dvojročné domy (resp. skolaudované dva kalendárne roky pred rokom, v ktorom sa vyhlasuje výzva). To znamená, že v tomto roku môžu dotáciu získať domy s právoplatným kolaudačným rozhodnutím od januára 2018 až do roku 2020. Ďalšie podmienky pre príspevok na rodinné domy sa nezmenili: novostavby musia mať takmer nulovú spotrebu energie (energetická trieda A0) potvrdenú energetickým certifikátom, nachádzať sa na území Slovenskej republiky a nepresiahnuť podlahovou plochou 200 m2. Musí ísť podľa listu vlastníctva o rodinný dom, čiže stavbu určenú výlučne na bývanie.

Minulý rok sa prijímanie žiadostí uzavrelo predčasne v priebehu dvoch týždňov pre vysoký záujem. Žiadosť vtedy podalo 480 žiadateľov, prvých 2,8 milióna eur si v januári rozdelilo 351 žiadateľov, ďalších 56 žiadostí ministerstvo ešte posudzuje.

Vsetko o zatepleni Zmeny v poskytovani prispevkov pre novostavby a zeteplenie starsich rodinnych domov

Príspevky pre staršie rodinné domy so zmenou

Ďalšie kolo výzvy na získanie príspevku na zateplenie starších rodinných domov (výzva Z6/2020) bude prebiehať od 4.5.2020 do 30.6.2020 (posun pôvodného termínu z 1. apríla 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou koronavírusu). Zásadnou zmenou je počet žiadostí: kým v minulých rokoch bolo financovanie pripravené pre päťsto domov, tentokrát je počet obmedzený na prvých 150 elektronicky podaných žiadostí.  Podporu teda dostane výrazne nižší počet žiadateľov. Podmienky príspevku na zeteplenie rodinného domu sa nezmenili, žiadateľ môže získať až 40 % nákladov, maximálne 8 800 eur.

Postup pri podávaní žiadosti na zateplenie rodinného domu krok za krokom:

  1. krok : Počkajte na vyhlásenie výzvy
  2. krok : Skompletizujte si povinné prílohy
  3. krok : V uvedených termínoch podajte elektronickú žiadosť
  4. krok : Do 10 pracovných dní doručte vytlačenú žiadosť so všetkými prílohami
  5. krok : Ministerstvo posúdi žiadosť a vydá rozhodnutie
  6. krok : Pridelenie príspevku (alebo rezervácie)

Prvé poukážky na obnoviteľné zdroje energie sú už rozdelené

Z programu Zelená domácnostiam II možno získať príspevok na zariadenia, ktoré vyrábajú energiu ekologickou cestou. Program je financovaný z eurofondov, ktoré administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V prvých štyroch výzvach agentúra vydá poukážky v hodnote 5,2 milióna eur na dofinancovanie:

  • slnečných kolektorov,
  • tepelných čerpadiel,
  • fotovoltických panelov,
  • kotlov na biomasu.

V prvých štyroch tohtoročných výzvach na obnoviteľné zdroje energie už SIEA vydala 2 433 poukážok v celkovej hodnote 5 183 116 eur. Poukážkami je možné pokryť 50 percent nákladov na dodávku, montáž a inštaláciu zariadenia, najvyšší príspevok 3 400 eur poskytuje agentúra pri tepelných čerpadlách.