O dotácie na inovatívne obnoviteľné zdroje – najmä tepelné čerpadlá a fotovoltické panely – je v poslednom čase na Slovensku mimoriadny záujem. Svedčí o tom fakt, že sa zásobníky žiadostí o finančné príspevky v rámci programu Zelená domácnostiam pre tento rok vyčerpali veľmi rýchlo. Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) sa v auguste dodatočne podarilo vyčleniť dodatočné financie v objeme 1,1 milióna eur na podporu fotovoltiky. Tieto zdroje sa minuli pomerne rýchlo, keď SIEA k 6. septembru registrovala 900 nových žiadostí o príspevky. Tým pádom je celá dodatočná suma pre príspevky vrátane voľných financií po nevyužitých poukážkach na tento rok už zarezervovaná.

Príspevky na slnečné kolektory a turbíny sú ešte voľné

Popri fotovoltike SIEA uvoľnila dodatočné financie aj na príspevky na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Pri slnečných kolektoroch počet žiadostí ešte nedosiahol limit, stále tak možno do agentúry podávať elektronické žiadosti o príspevok až 1 400 eur na nákup a inštaláciu. Agentúra bude žiadosti prijímať až do vyčerpania zásobníka, čiže kým objem žiadostí nedosiahne 1,5 milióna eur. Aktuálne SIEA hlási, že v zásobníku pre žiadosti o slnečné kolektory má k dispozícii vyše 1,4 milióna eur.

Dodatočné sumy sa vyčlenili aj v prípade tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Na webe agentúry síce môžete podávať žiadosti o finančný príspevok na tieto zariadenia, avšak poukážku dostanete až v budúcom roku. „Nakoľko sa v zásobníkoch ešte nachádzajú žiadosti o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu zaregistrované skôr, k novým žiadostiam budú poukážky vydané od januára 2022,“ informovala SIEA. Tento rok možno ešte stále požiadať a získať poukážku pre inštaláciu domácej veternej turbíny pri rodinnom dome. 

Dotacie na slnecne kolektory

Príspevok až 3 400 eur

Program Zelená domácnostiam bol spustený prvýkrát v roku 2018 vyčlenením 45 miliónov eur z eurofondového operačného programu Kvalita životného prostredia. Jeho cieľom bolo od začiatku podporovať výmenu starých, neekologických kotlov v rodinných domov za obnoviteľné zdroje energie. Po úspechu pilotného projektu sa program predĺžil a pod názvom Zelená domácnostiam II má pre obdobie rokov 2019 – 2023 k dispozícii 48 miliónov eur. V rámci oboch fáz projektu by sa do roku 2023 mali podporiť zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Podpora obnoviteľných zdrojov

Ako podpora obnoviteľných zdrojov funguje? Finančnú podporu možno získať na jeden zo štyroch obnoviteľných zdrojov energie: tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, kotol na biomasu, slnečné kolektory a veternú turbínu. Finančná podpora na jednotlivé zariadenia sa líši v závislosti podľa ich cenovej náročnosti. Na kúpu a inštaláciu najdrahšieho riešenia – tepelného čerpadla – získa úspešný žiadateľ až 3 400 eur. Maximálny príspevok na fotovoltické panely a veternú turbínu predstavuje zhodne po 1 500 eur, pri kúpe a inštalácii slnečných kolektorov získate do 1 400 eur a príspevok na kotol na biomasu môže dosiahnuť 1 200 eur.

Vďaka zásobníkom sa dostane na všetky žiadosti

Dobrou správou je, že žiadosti sa už nepodávajú vo výzvach, ale od júna putujú do takzvaných zásobníkov. To znamená, že registrované žiadosti sa po potvrdení záujmu zaradia do zásobníka a čakajú, kým na ne príde rad a agentúra žiadateľovi vystaví poukážky. Ak je to potrebné, počas čakania možno žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy. Nemôže sa teda stať, že vám ujde časový limit a vy sa nestihnete zaregistrovať, alebo že sa minie počet žiadostí a vy ostanete „za dverami“ ako neúspešný žiadateľ. „Do konca tohto roka a v prvom polroku 2022 pravdepodobne nebude vyhlásená žiadna výzva na príspevok na zateplenie. O finančnú dotáciu na zateplenie a celkovú renováciu rodinného domu si tak budete musieť počkať do jesene 2022, kedy sa má spustiť nový program Zelená obnova. Avšak stále si môžete naplánovať modernizáciu vykurovania vo svojom dome s využitím, obnoviteľného zdroja tepla a požiadať o finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam. Využitie príspevku až 3 400 eur na obnoviteľný zdroj energie by vás nemal limitovať pri neskoršej žiadosti o ďalšie financie na renováciu domu z programu Zelená obnova,“ vysvetľuje Alexander Prizemin z projektu vsetkoozatepleni.sk. 

Aký je postup pre získanie príspevku na slnečné kolektory

Pri žiadosti o príspevok potrebujete mať vyhliadnuté konkrétne zariadenie. Ideálne je spojiť sa hneď v úvode s firmou, ktorá vám nielen poradí, ale vie zariadenie dodať aj nainštalovať. S touto spoločnosťou potrebujete uzavrieť zmluvu o inštalácii. Je dôležité dať si pozor na to, aby firma patrila medzi takzvaných oprávnených zhotoviteľov. Po pridelení je treba poukážku uplatniť najviac do 30 dní. Dočasne je tento limit predĺžený na 2 mesiace, je však lepšie nestrácať čas a poukážku čím skôr uplatniť. Čím skôr totiž budete mať nové zariadenie v dome, tým skôr vám začne šetriť peniaze. Firma po inštalácii požiada SIEA o preplatenie poukážky, má na to maximálne päť mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. A ešte jedna dôležitá informácia: o príspevky možno žiadať len pre domácnosti mimo Bratislavského kraja.

Prehľadné informácie o podávaní žiadostí na obnoviteľné zdroje energie nájdete v našom príspevku o obnoviteľných zdrojoch energie pre starší dom.