Záujem majiteľov starších rodinných domov o zateplenie stúpol za posledný rok viac ako trojnásobne. Potvrdzujú to finálne počty žiadostí o 5. kolo podpory, v ktorom žiadatelia môžu dostať príspevok až vo výške 8 800 EUR o ktorých informovalo ministerstvo dopravy. Naplno sa tak prejavilo tohtoročné uvoľnenie podmienok na zateplenie domov a budov.

Nové podmienky pre žiadateľov o príspevok na zateplenie

K 14. októbru 2019, poslednému termínu na podanie žiadosti o príspevok na zateplenie v papierovej podobe, ministerstvo zaregistrovalo 264 žiadostí. Z tejto výzvy je už schválených 14 žiadostí v objeme 85 489,45 EUR a pre ďalších 81 žiadostí je predbežne rezervovaný objem 712 800 EUR. Ďalšie žiadosti bude ministerstvo posudzovať postupne. Celkovo o príspevok na zateplenie prejavilo podaním elektronickej žiadosti záujem 296 majiteľov domov.

Príspevok na svojpomocné zateplenie domu

Čísla predchádzajúcej, štvrtej výzvy prekonalo aktuálne kolo viac ako trojnásobne. Minulú jar prišlo na ministerstvo len 80 písomných žiadostí, z ktorých mnoho vykazovalo vysokú chybovosť. Podporu nakoniec získalo iba 35 majiteľov domov v sume 261-tisíc EUR. Zásadným impulzom bolo, že štát v tomto roku vyšiel v ústrety majiteľom domov a umožnil zatepľovať aj svojpomocne.

„Chcem oceniť prístup ministerstva dopravy, ktoré vypočulo rady odborníkov a upustilo od povinnej realizácie zateplenia licencovanou firmou. Tento krok sa ukázal ako veľmi prospešný. Osobne očakávam, že počet záujemcov o zateplenie starších domov bude ďalej rásť,“ konštatuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Kedy dosiahneme hranicu 500 záujemcov na kolo?

Jednotlivé kolá výziev na získanie príspevku sú finančne nastavené pre podporu až 500 záujemcov. Počas piatich výziev od roku 2016 sa k tomuto číslu zatiaľ nepodarilo priblížiť. Aj najnovší, rekordný záujem len mierne presiahol polovicu cieľového počtu žiadostí. 

„Je veľmi prospešné, že štát chce zvyšovať počet obnovených domov na Slovensku a finančne pomáha majiteľom s nákladmi na zateplenie. Osobne dúfam, že sa o tejto podpore bude hovoriť výrazne viac, aby sa informácia o možnosti získať príspevok na zateplenie strechy, fasády či výmenu okien dostala ku každému majiteľovi staršieho, nezatepleného domu,“ dodáva A. Prizemin.

Pozitívne hodnotí výsledky aj ministerstvo. „Som rád, že teraz, keď sa zjednodušili požiadavky na poskytnutie príspevku, občania vlastniaci rodinný dom starší ako 10 rokov prejavili vyšší záujem o príspevok. To je výsledok, ktorý sme očakávali. Myslím, že suma 8 800 EUR je naozaj motivačná a občanom skutočne pomôže, čím ušetria na nákladoch na vykurovanie a zvýši sa kvalita ich bývania,“ komentoval výsledky výzvy minister dopravy Árpád Érsek.

Izolacia sikmej strechy z prispevku na zateplenie


Vývoj počtu žiadostío zateplenie domu (podaných písomne)

2016 (2 výzvy): 197

2017: 164

2018: 80

2019: 264


Čo robiť, aby bola žiadosť o zateplenie domu úspešná

V každom kole sa objavia žiadatelia, ktorým ministerstvo finančný príspevok neudelí. Kto sa tomu chce vyhnúť, mal by si pred podaním žiadosti dobre prečítať podmienky. Tie jasne hovoria, kto je oprávneným žiadateľom a ktorá nehnuteľnosť spĺňa všetky kritériá. „Ak zákonné podmienky žiadateľ nedokáže splniť, nemá zmysel podávať žiadosť, príspevok určite nezíska,“ radí Alexander Prizemin zo spoločnosti Isover.


Najčastejšie dôvody neudelenia príspevku na zateplenie domu:

  • prekročenie limitu celkovej podlahovej plochy
  • iný účel využívania domu
  • nevyhovujúce technické podmienky
  • nedodržanie termínov

Ktoré parametre sú pri žiadostiach posudzované:

Celková podlahová plocha je už dva roky zvýšená na 150 m2 pri jednopodlažnom dome300 m2 pri viacpodlažnom objekte. Započítava sa do nej každé vykurované podlažie. Chybou niektorých žiadateľov je, že dom nevyužívajú výlučne na bývanie, ale sídli v ňom obchodná spoločnosť, čo je pri poskytnutí príspevku prekážkou. Technické nedostatky sú častejšie pri zateplených rodinných domoch a nedajú sa odstrániť v rámci konania. „Treba si preto dať pozor, aby projektová dokumentácia spĺňala požiadavky a vyhovovala potrebným normám.“ Pozor si treba dať aj na termíny –  okrem nepredloženia kompletnej žiadosti v listinnej podobe je relatívne veľký počet takých žiadosti o zatepelenie, ktoré boli zastavené pre nedodržanie lehôt.

Pozrite si viac informácii o podmienkach získania príspevku na zateplenie starších domov a príspevku pre zateplenie novostavieb.