Žiadateľov o dotáciu na zateplenie v 3. výzve (apríl 2023), ktorí dostali od organizátora – Slovenskej agentúry životného prostredia – potvrdenie o úspešnom podaní žiadosti a následne poslali organizátorovi samotný podpísaný formulár a potvrdenie o veku domu, čaká ďalšia povinnosť. Do 3 mesiacov pod podpise zmluvy musia predložiť energetický certifikát východiskového stavu. Keďže však v 3. výzve podalo žiadosti 10-tisíc majiteľov rodinných domov a z nich vyše 8-tisíc by malo v nasledujúcich týždňoch dostať na podpis zmluvy o dotácii, nápor na energetických certifikátorov je enormný. Na celom Slovensku ich totiž pôsobí len 232. Väčšina z nich je už dnes preťažená požiadavkami na vystavenie certifikátov (keďže tie sú potrebné aj mimo programu Obnov dom z Plánu obnovy a na iný účel ako je dotácia na zateplenie) a lehoty na obhliadku domu a vypracovanie certifikátu sa pohybujú v mesiacoch. V tejto situácii organizátor vyšiel žiadateľom o dotáciu v ústrety. Certifikát východiskového stavu sa dá pri dodržaní presne stanovených podmienok nahradiť takzvaným projektovým energetickým hodnotením (PEH). Je to výrazná pomoc, keďže PEH môžu vypracovať projektanti aj architekti, spolu 3 198 odborníkov. To znamená, že odborníci sú menej preťažení a PEH tak pravdepodobne získate rýchlejšie (a neriskujete stratu dotácie).

Počty odborníkov pre vypracovanie dokumentácie k žiadosti o dotáciu  

  • Počet odborníkov pre vypracovanie energetického certifikátu: 231
  • Počet oprávnených stavebných inžinierov pre vypracovanie PEH: 1321
  • Počet oprávnených architektov pre vypracovanie PEH: 1877

Kľúčové je zladiť spôsob výpočtu s certifikátorom

Ako sa líši projektové energetické hodnotenie od energetického certifikátu? Spoločným prvkom je, že oba dokumenty hodnotia energetickú hospodárnosť budovy. V samotnej štruktúre a aj v jednotlivých parametroch a spôsobe ich výpočtu sa však líšia. Kým projektové energetické hodnotenie je bežne súčasťou žiadosti o stavebné povolenie a predikuje budúce úspory, energetický certifikát „meria“ existujúci stav budovy. Pre požiadavky dotácie z programu Obnov dom sa štandardne vyžaduje energetický certifikát vo verzii, ktorá navyše obsahuje odporúčané opatrenia pri rekonštrukcii a počíta úsporu z nich. Projektové energetické hodnotenie sa zase povinne pri Pláne obnovy využíva vtedy, ak už rekonštrukcia domu začala a projektant či architekt musí popísať stav domu pred čiastočnými úpravami.

Dobrou správou pre žiadateľov o dotáciu je, že organizátor bude akceptovať k východiskovému stavu budovy projektové energetické hodnotenie aj vtedy, ak sa s rekonštrukciou ešte nezačalo. Ak sa rozhodnete pre tento variant, je dôležité dať si pozor na spôsob výpočtu. „Odporúčam v každom prípade skonzultovať projektové energetické hodnotenie s certifikátorom, ktorý bude robiť certifikát po ukončení rekonštrukcie. Dôležité je zladiť postup výpočtu energetickej úspory. Ak sa totiž bude líšiť, môže sa stať, že rozdielnym postupom pri výpočte príde certifikátor k odlišnej energetickej úspore. Ak by vyšla nižšia ako 30 %, prišli by ste o celú dotáciu,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber. Po ukončení obnovy sa totiž za každých okolností vypracúva energetický certifikát (vtedy sa už nedá nahradiť PEH), preto je kompatibilita projektového energetického hodnotenia s certifikátom nevyhnutná.

Úsporu si dopredu vypočítajte, inak riskujete

Okrem toho je dôležité naplánovať si obnovu tak, aby ste nešli „na hranu“ požadovanej úspory. Inak povedané, pri zvažovaní, čo všetko budete na svojom dome rekonštruovať, je treba cieliť na úsporu vyššiu ako 30 percent. Ako však človek zistí, akú úsporu dosiahne pri svojom dome zateplením fasády, strechy, podlahy alebo výmenou okien? Jednoducho. Výborným – a navyše bezplatným – nástrojom je simulačný program KORD. „V programe KORD si zadáte tvar a parametre svojho domu a môžete testovať, akú úsporu vám zateplenie obvodových stien, strechy či ďalších častí domu prinesie. Otestovať si viete aj výmenu okien a dverí či prínos nového tepelného zdroja (tepelné čerpadlo, solárny kolektor, fotovoltaika). Program pri každom kroku počíta dosiahnuté zníženie spotreby energií. Odporúčam cieliť aspoň na 40 % úsporu, aby ste mali istotu, že splníte podmienky pre dotáciu,“ vysvetľuje A. Prizemin. Samotný program KORD je veľmi presný s odchýlkou do 3 % voči profesionálnym softvérom, ktorými počítajú úsporu odborníci. Tu nájdete návod, ako pracovať s programom KORD.

Energeticky certifikat obsahuje rady, ako spravne zateplit dom

Ako nájsť odborníka na prípravu PEH

Na vypracovanie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia viete takisto získať dotáciu. V prípade certifikátu ide o 236 eur a pri PEH 287,50 eur. Cena projektového energetického hodnotenia je v praxi vyššia ako cena certifikátu z dôvodu vyššej časovej náročnosti na spracovanie, preto aj po odpočítaní dotácie vyjde o niečo drahšie. Na druhej strane je výhodou PEH oveľa vyššia dostupnosť. Kto nechce riskovať, že nestihne podať do 3 mesiacov certifikát a príde o celú dotáciu, zvolí si túto cestu.

Ako nájsť odborníka pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia? Vyhľadávať sa dá na dvoch weboch:

  • Slovenská komora stavebných inžinierov SKSI: hľadať treba v profesii „Autorizovaní stavební inžinieri“ v špecializáciách:
    • 100 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, resp.410 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-budovy, resp.  
    • 430 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb -stavebná fyzika
  • www.projektanti.sk

V oboch prípadoch sa dá vyhľadávať podľa okresu, v ktorom sa nachádza rodinný dom.

Trvajte na obhliadke, aby ste predišli problémom

Pri príprave certifikátu aj PEH by mal majiteľ domu dodržať viacero podmienok. Predovšetkým je treba urobiť fotografie domu pred a po obnove. To znamená, pri zateplení obvodového plášťa treba fotografie obvodových stien zo všetkých strán a pri zateplení strechy či ďalších „interiérových“ častí dôkladné nafotenie celých priestorov aj detailov, ktorých podoba sa zateplením a ďalšími úpravami bude meniť. V princípe platí pravidlo „čím viac fotografií, tým lepšie“. Vyhnete sa tak možnému problému pri žiadosti o vyplatenie dotácie.

Samotný odborník bude od vás potrebovať výkresy s rozmermi domu, informácie o materiáloch, z ktorých je rodinný dom postavený a typoch a výkonoch zariadení, ktorými sa vykuruje a pripravuje teplá voda. Ak napríklad projektová dokumentácia chýba alebo je nedostačujúca,  je treba zistiť presné rozmery. Aj keby ste mali všetky podklady kompletne k dispozícii, bez obhliadky odborníkom to nejde. „Odborník na základe obhliadky domu, merania kľúčových parametrov, výpočtov a skúseností presne vie, ktoré časti domu a ako treba zrekonštruovať a aké materiály pritom použiť. Pri obhliadke zároveň s majiteľom domu konzultuje jeho predstavu o obnove a prípadne koriguje skreslené predstavy,“ hovorí energetický certifikátor Kristián Riška.

Pri „zháňaní“ certifikátu alebo PEH možno na Slovensku natrafiť aj na neseriózny prístup s podozrivo lacnými cenami, termínom vypracovania za pár dní bez obhliadky. Tieto ponuky sú rizikové, keďže certifikát či PEH môžu byť nekvalitné s chýbajúcimi časťami či chybnými výpočtami, čo vás môže viesť k zamietnutiu dotácie. Navyše aj po realizácii obnovy a získaní dotácie bude vysoko pravdepodobné, že budú prebiehať kontroly priamo na mieste stavby. Pôjde totiž o preukázanie účelového využitia dotácií z eurofondov. V tomto článku sa dozviete, čo má obsahovať seriózne pripravený energetický certifikát.

Návod, ako používať program KORD

Na nasledujúcich riadkoch nájdete stručný návod, ako pracovať s programom KORD

Krok 1: Výber typu domu

V úvodnom kroku vyhľadáte typ domu, ktorý sa najviac podobá vašej nehnuteľnosti a zadáte podlahovú plochu. Medzi typmi domov sa pohybujete šípkami doľava/doprava a hore/dole pri obrázku domu.

Simulacny program KORD ukazuje energeticku usporu domu

Krok 2: Výber konštrukcie

Následne prechádzate jednotlivými časťami domu, ktoré plánujete zatepliť. V ľavom okne si vyberáte konštrukcie a typ zateplenia vášho domu pred obnovou, v pravom okne si navolíte stav s plánovanými úpravami. Výber je možný šípkami alebo pomocou roletového menu.

Bezplatny program KORD vam ukaze, kolko usetrite pri zatepleni fasady

Krok 3: Ďalšie opatrenia – optimalizácia

Po navolení plánovaných úprav pri fasáde, streche, podlahe nevykurovaného podkrovia, strope nevykurovaného suterénu, podlahy na prízemí alebo výmene okien a dverí či výmene starého energetického zdroja (kotla) za nový si môžete aj spätne pozrieť, ako konkrétna konštrukcia vplýva za úsporu energie.

V tomto programe po pár klikoch rýchlo zistíte, či máte nárok na dotáciu.