Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí úroveň energetického hospodárenia rodinného domu. Majiteľ má zákonnú povinnosť dať si ho vypracovať jednak pri stavbe nového domu, ale zároveň pri jeho predaji, prenájme či významnej obnove. Ak majiteľ domu túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta až do výšky 3 000 eur. V dôsledku zateplenia či výmeny okien môže dôjsť k zmene energetickej triedy. Ak bude dom úsporný, zaradí sa do „áčka“. Najnižšia úroveň v energetickom hodnotení sú domy, ktoré spadajú do triedy G.

Bez certifikátu nedostanete dotáciu

„Od začiatku tohto roka 2016 platí, že kolaudácia novej stavby by mala byť podmienená dosiahnutím najúspornejšej triedy,“ konštatuje profesor Jozef Štefko, stavebný inžinier a vedúci Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty na Technickej univerzite vo Zvolene. Okrem toho, že je energetická certifikácia povinná, existuje veľmi podstatný dôvod, prečo ju podstupovať aj dobrovoľne. Energetický certifikát totiž slúži majiteľovi domu primárne na to, aby ukázal, ako znížiť svoje prevádzkové náklady. Plus je jednou z podmienok na získanie štátneho príspevku na zateplenie rodinných domov.

Hodnotenie energetickej náročnosti domu pred aj po stavbe

„Pri energetickom certifikáte budovy sa najčastejšie používa normalizované hodnotenie, ktorým sa nemeria energetická bilancia domu, ale podľa stanovených postupov počíta predpokladaná spotreba energie,“ objasňuje profesor Jozef Štefko. Certifikácia domu môže prebiehať aj vo fáze, kedy máte k dispozícii iba projektovú dokumentáciu, ale váš dom ešte nestojí. Vtedy odborník hodnotí len váš projekt v takzvanom projektovom hodnotení. Ak už dom stojí a čaká ho kolaudácia, certifikácia prebieha na základe obhliadky a posúdenia projektovej dokumentácie. Vyhotovenie certifikátu trvá od 1 do 3 týždňov, závisí od komplikovanosti projektu. „Hlavným cieľom obhliadky domu je porovnať projekt a postavenú budovu. Netreba nič skrývať,“ dodáva Jozef Štefko.

Energetický certifikát pomáha šetriť

Povinnosť energetickej certifikácie budov však stále množstvo ľudí obchádza. „Často nevedia, o čo pri certifikácii vlastne ide a certifikácia sa im môže zdať drahá. Ak však projektant zohľadnil aktuálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a budova bola v tomto zmysle postavená, v konečnom dôsledku ušetrí náklady na prevádzku, pričom náklady na certifikát budú v porovnaní s ušetrenými nákladmi zanedbateľné,“ konštatuje profesor Štefko. „Spoľahlivý a lojálny projektant by mal pri stavbe rodinného domu majiteľa na povinnosť certifikátu vopred upozorniť,“ dodáva odborník.

Pozrite si aj náš článok, ktoré všetky dokumenty je pri žiadosti o poskytnutie dotácie na zateplenie domu potrebné dodať.

(red)