Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začala v tomto roku vydávať ako prvé poukážky na nákup a inštaláciu populárnych tepelných čerpadiel. Poukážky získalo prvých 370 domácností, ktoré žiadosť o príspevok podali ešte v minulom roku. V zásobníku je aktuálne ďalších 554 žiadostí o príspevky na tepelné čerpadlá a 57 žiadostí na kotly na biomasu. V ďalších týždňoch sa postupne začnú uvoľňovať financie na vydávanie poukážok aj na fotovoltiku, slnečné kolektory a veterné turbíny.

Takmer 50 miliónov eur na nové zdroje pre rodinné domy

Podpora výmeny starých, neekologických kotlov na pevné palivo za obnoviteľné zdroje energie sa spustila na Slovensku pod názvom Zelená domácnostiam už v roku 2018. Vďaka financiám z eurofondov sa pilotný projekt na podporu výmeny starých, neekologických kotlov v rodinných domoch za tepelné čerpadlá a ďalšie obnoviteľné zdroje energie podarilo predĺžiť. Na roky 2019 – 2023 sa v rámci programu Zelená domácnostiam II na finančnú podporu vyčlenilo 48 miliónov eur s cieľom dosiahnuť celkový inštalovaný výkon ekologických zariadení 140 MW. Cieľom programu Zelená domácnostiam je modernizovať vykurovanie rodinných domov, a tým znižovať spotrebu a redukovať emisie. Práve spaliny zo zastaralých kotlov na uhlie a drevo sú najhorším zdrojom znečistenia slovenských miest a dedín. Slovensko dlhodobo trpí vysokými koncentráciami tuhých častíc v ovzduší, ktoré spôsobujú mnoho ťažkých ochorení dýchacích ciest.

Príspevok až 3 400 eur na nový zdroj tepla

Aj v tomto roku platí, že po získaní poukážky plynie predĺžená lehota 5 mesiacov na inštaláciu a žiadosť  o preplatenie poukážky. Pôvodnú lehotu 3 mesiace predĺžila agentúra ešte minulý rok kvôli dlhším lehotám pri dodávke zariadení v dôsledku pandémie.

Finančnú podporu možno získať na jeden z piatich obnoviteľných zdrojov energie: tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, kotol na biomasu, slnečné kolektory a veternú turbínu. Finančná podpora je odstupňovaná podľa ich cenovej náročnosti. Na kúpu a inštaláciu najdrahšieho riešenia – tepelného čerpadla – získa úspešný žiadateľ až 3 400 eur. Maximálny príspevok na fotovoltické panely, veternú turbínu a kotol na biomasu predstavuje zhodne po 1 500 eur. Pri kúpe a inštalácii slnečných kolektorov viete získať z programu Zelená domácnostiam do 1 750 eur. Ide o maximálne sumy, ktoré v niektorých prípadoch závisia od toho, či popri výmene zdroja realizujete aj zateplenie domu či iné opatrenia na zníženie spotreby energie a zároveň dom nemá možnosť napojiť sa na centrálne zásobovanie teplom. Pri niektorých zariadeniach zase výška podpory závisí od inštalovaného výkonu. Podrobnosti k výpočtu výšky príspevku nájdete tu.

Dotacie na fovoliticke panely kotly na biomasu a slnecne kolektory

Aký je postup pre získanie príspevku?

Pri žiadosti o príspevok potrebujete mať vyhliadnuté konkrétne zariadenie. Ideálne je spojiť sa hneď v úvode s firmou, ktorá vám nielen poradí, ale vie zariadenie dodať aj nainštalovať. S touto spoločnosťou potrebujete uzavrieť zmluvu o inštalácii. Je dôležité dať si pozor na to, aby firma patrila medzi takzvaných oprávnených zhotoviteľov. Po pridelení je treba poukážku uplatniť u firmy najviac do 30 dní. Firma po inštalácii požiada SIEA o preplatenie poukážky, má na to maximálne päť mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Viac informácií o tom, ako postupovať, nájdete na tejto stránke. A ešte jedna dôležitá informácia: o príspevky možno žiadať len pre domácnosti mimo Bratislavského kraja.

Zelená domácnostiam III sa má spustiť ešte v tomto roku

Systém zásobníkov a poukážok funguje spravodlivým spôsobom: žiadosti sa vybavujú v poradí, v akom prišli do agentúry. Zároveň však platí, že „v obehu“ nesmie byť priveľa neuplatnených poukážok. V praxi teda agentúra uvoľňuje nové poukážky v závislosti od toho, aký počet tých starších si už žiadatelia stihli  uplatniť. Napríklad pri tepelných čerpadlách sa čakalo, kým poukážky za vyše 2 milióny eur, rozdelené v minulom roku majiteľom domov, klesnú pod hranicu 1,7 milióna eur. Akonáhle sa tak stalo, informačný systém automaticky uvoľnil spomínaných 370 poukážok novým žiadateľom. A nasledovať budú ďalšie.

Po vyčerpaní objemu programu Zelená domácnostiam II sa spustí ďalšia fáza podpory pod názvom Zelená domácnostiam III. Malo by sa tak stať predbežne ešte v tomto roku. Každopádne, na podmienkach získania podpory sa nič nebude meniť.

V rámci Zelenej obnovy bude možno získať až 16 600 eur

Podporiť výmenu starých kotlov za ekologické zdroje má byť aj súčasťou pripravovaného programu Zelená obnova, v rámci ktorého chce štát podporiť rekonštrukciu 30-tisíc rodinných domov. V rámci Zelenej obnovy bude možné získať až  16 600 eur (max. 50 % vynaložených nákladov) na zateplenie fasády, rekonštrukciu strechy, výmenu okien dverí, ako aj výmenu kotla, žalúzie, zelenú strechu a vodozádržné opatrenia. Zatiaľ známe informácie o programe sme zhrnuli v článku Zelená obnova.