Zelená obnova: Poznáme podmienky, ako získať na zateplenie domu vyše 16-tisíc eur

Z programu Zelená obnova budú môcť majitelia rodinných domov starších ako 15 rokov získať príspevok 16 600 eur. Podmienkou bude komplexná obnova. Štát bude ľuďom pomáhať so žiadosťami.

Zelená obnova: Poznáme podmienky, ako získať na zateplenie domu vyše 16-tisíc eur

Aj keď podmienky pre získanie príspevku na obnovu rodinného domu v rámci programu Zelená obnova ešte nie sú finálne, v tomto článku sa dozviete už známe kľúčové informácie.

Na program obnovy budov na Slovensku je z Plánu obnovy vyčlenená vyše 1 miliarda eur. Takmer polovicu z tejto sumy pôjde na obnovu starších rodinných domov cez program Zelená obnova. Rozpočet by mal vystačiť na rekonštrukciu 30-tisíc rodinných domov, čo je približne desatina z počtu domov, ktoré by na Slovensku potrebovali obnoviť. Je to výrazný posun dopredu, keď doterajšie programy dokázali za viac rokov obnoviť len niekoľko stoviek domov.

Program Zelená obnova bude spadať pod ministerstvo životného prostredia a riadiť prijímanie žiadostí a vyplácanie príspevkov bude Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP. Tým sa agenda obnovy rodinných domov presunie z ministerstva dopravy (ktoré poskytovalo posledné roky príspevok na zateplenie starších rodinných domov) na envirorezort.

Regionálne centrá budú pomáhať so žiadosťami

To by nemala byť jediná zmena. Pri Zelenej obnove vznikne desať regionálnych centier (osem v krajských mestách a zvyšné dve v najmenej rozvinutých regiónoch na východe a juhu Slovenska), ktoré budú pomáhať ľuďom podávať žiadosti o príspevok. V každej regionálnej kancelárii budú technickí a administratívni pracovníci, stavebný inžinier, energetik aj kontrolór. Spolu s majiteľom domu vyplnia žiadosť alebo mu poradia s projektom. SAŽP chce dokonca robiť pravidelné roadshows po okresoch, ktoré sú najviac postihnuté zlou kvalitou ovzdušia. To znamená, že pri nedostatočnom záujme z najviac odkázaných regiónov príde tím do okresného mesta a z okolitých dedín budú mať ľudia možnosť prísť sa poradiť ohľadom zelenej obnovy domu.

Regionálne centrá budú súčasne poskytovať kontakty na regionálne stavebné firmy či projektantov. Zároveň budú mať úlohy pri kontrole zrealizovaných rekonštrukcií a stavebných firiem. Cieľom je zabezpečiť, aby čo najmenej peňazí „odtieklo“ z programu na podvodné aktivity. Príkladom jedného z opatrení je napríklad nálepka s číslom a QR kódom pre každého z poberateľov dotácie pre obnovu domu, ktorou sa označí rekonštruovaný dom vrámci zelenej obnovy. Na základe kódu budú mať kontrolóri z regionálnych centier s pomocou mobilnej aplikácie prístup k údajom o žiadateľovi a k projektovej dokumentácii. Pri kontrole domu tak bude pomocou aplikácie zjednotené dokumentovanie zateplenia domu.

Na čo môžete získať podporu až 16 600 eur pri obnove domu

O príspevok na zelenú obnovu domu bude môcť od jesene 2022 požiadať spoluvlastník alebo vlastník domu, ak je nehnuteľnosť staršia ako 15 rokov. Posudzovať sa bude pravdepodobne čas od kolaudácie. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci, žiadosť bude môcť podať jeden z nich, s notársky overeným splnomocnením od ostatných. Organizátor avizuje, že o príspevok bude možné požiadať pre už zrealizované rekonštrukcie, ktorých obnova začala po zverejnení podmienok programu Zelená obnova (po 4. kvartáli 2021), respektíve pre pripravované projekty po zverejnení výzvy na jeseň 2022.

O príspevok nebude môcť požiadať podnikateľ alebo nájomca. Na financie rovnako nebudú mať nárok chaty, chalupy, záhradné domy alebo ateliéry. Obnova domu má totiž znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré slúžia na celoročné bývanie. To, či sa dom využíva na bývanie, sa bude overovať na liste vlastníctva. Pravdepodobne bude možné podporu získať aj v prípade, že sa len menšia časť využíva na podnikanie (tieto podmienky sa ešte upresňujú).

Príspevok na zelenú obnovu domov

Príspevok sa bude dať získať na obnovu jednej alebo viacerých (z celkovo štyroch) základných „častí“ domu:

Súčasťou oprávnených nákladov bude aj projektová dokumentácia. Uvažuje sa o tom, že k štyrom častiam by mohla pribudnúť aj piata:

  • vodozádržné opatrenia a biologické kompostovanie odpadu.

Patrili by sem napríklad nádrže na zachytávanie dažďovej vody a kompostéry. Kľúčové bude, aby projektované zmeny dosiahli úsporu energií tridsať percent pri obnove domu oproti pôvodnému stavu domu a aby sa tieto parametre potvrdili aj po obnove. Detaily o tom, aké konkrétne technické parametre musia jednotlivé časti domu po rekonštrukcii spĺňať, by mali byť známe po spustení špecializovanej webstránky koncom tohto roka. Okrem projektovej dokumentácie bude podľa rozsahu rekonštrukcie potrebovať majiteľ stavebné povolenie alebo súhlas stavebného úradu s ohlásením o drobnej stavbe.

Schvaľované stavebné firmy aj špeciálny úver pre úspešných žiadateľov

Na jeden dom bude môcť žiadateľ dostať z programu Zelená obnova najviac 16 600 eur, agentúra bude preplácať maximálne polovicu nákladov. SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia)však už rokuje s bankami, aby poskytovali úspešným žiadateľom špeciálne úvery s dĺžkou splácania okolo šesť a pol roka. Znamenalo by to, že ak človek má pravidelný príjem, nepotreboval by pri rekonštrukcii žiadne vlastné financie.

Stavebná firma by dostávala peniaze priamo od SAŽP a zvyšok by vykrýval úver od banky. Samotné stavebné firmy, ktoré budú chcieť realizovať rekonštrukcie, zrejme budú musieť so Slovenskou agentúrou životného prostredia podpísať rámcovú dohodu. Agentúra sa zmluvami uistí, že firmy budú dodržiavať technické podmienky spolupráce a budú zodpovedne nakladať so stavebným odpadom.

Agentúra sľubuje, že celý program bude maximálne automatizovaný a s menšou byrokraciou ako bežne, zároveň bude obsahovať viacnásobný systém kontroly. Napríklad, ak sa niekto pokúsi zadať napríklad vymyslené údaje o podlahovej ploche domu alebo účele, na aký sa využíva, systém si to overí v štátnych registroch. Pri nezrovnalostiach nepustí žiadateľa k ďalšiemu kroku. Systém bude požadovať od dodávateľov detailnú fotodokumentáciu, bude sa vyhodnocovať aj tzv. sila dodávateľa a to, či nerobí podozrivo veľa zákaziek v inom ako svojom regióne.

Peniaze z programu Zelená obnova sa budú dať čerpať do polovice roku 2026. Mesačne SAŽP očakáva, že príspevok získa 600 žiadateľov.

Detailné informácie k zelenej obnove domu na rok 2021

Technická požiadavky ohľadom žiadostí o príspevok z programu Zelená obnova by mali byť známe v priebehu novembra 2021. Tému budeme podrobne sledovať a akonáhle budú známe nové informácie, zverejníme ich v tejto rubrike Aktuality.