Aj keď podmienky pre získanie príspevku na obnovu rodinného domu v rámci programu Zelená obnova ešte nie sú finálne, v tomto článku sa dozviete už známe kľúčové informácie.

Na program obnovy budov na Slovensku je z Plánu obnovy vyčlenená vyše 1 miliarda eur. Takmer polovicu z tejto sumy pôjde na obnovu starších rodinných domov cez program Zelená obnova. Rozpočet by mal vystačiť na rekonštrukciu 30-tisíc rodinných domov, čo je približne desatina z počtu domov, ktoré by na Slovensku potrebovali obnoviť. Je to výrazný posun dopredu, keď doterajšie programy dokázali za viac rokov obnoviť len niekoľko stoviek domov.

Program Zelená obnova bude spadať pod ministerstvo životného prostredia a riadiť prijímanie žiadostí a vyplácanie príspevkov bude Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP. Tým sa agenda obnovy rodinných domov presunie z ministerstva dopravy (ktoré poskytovalo posledné roky príspevok na zateplenie starších rodinných domov) na envirorezort.

Regionálne centrá budú pomáhať so žiadosťami

To by nemala byť jediná zmena. Pri Zelenej obnove vznikne desať regionálnych centier (osem v krajských mestách a zvyšné dve v najmenej rozvinutých regiónoch na východe a juhu Slovenska), ktoré budú pomáhať ľuďom podávať žiadosti o príspevok.

V každej regionálnej kancelárii budú:

 • technickí a administratívni pracovníci,
 • stavebný inžinier,
 • energetik,
 • kontrolór.

Spolu s majiteľom domu vyplnia žiadosť alebo mu poradia s projektom. SAŽP chce dokonca robiť pravidelné roadshows po okresoch, ktoré sú najviac postihnuté zlou kvalitou ovzdušia. To znamená, že pri nedostatočnom záujme z najviac odkázaných regiónov príde tím do okresného mesta a z okolitých dedín budú mať ľudia možnosť prísť sa poradiť ohľadom zelenej obnovy domu.

Regionálne centrá budú súčasne poskytovať kontakty na regionálne stavebné firmy či projektantov. Zároveň budú mať úlohy pri kontrole zrealizovaných rekonštrukcií a stavebných firiem. Cieľom je zabezpečiť, aby čo najmenej peňazí „odtieklo“ z programu na podvodné aktivity. Príkladom jedného z opatrení je napríklad nálepka s číslom a QR kódom pre každého z poberateľov dotácie pre obnovu domu, ktorou sa označí rekonštruovaný dom v rámci zelenej obnovy. Na základe kódu budú mať kontrolóri z regionálnych centier s pomocou mobilnej aplikácie prístup k údajom o žiadateľovi a k projektovej dokumentácii. Pri kontrole domu tak bude pomocou aplikácie zjednotené dokumentovanie zateplenia domu.

Na čo môžete získať podporu až 16 600 eur pri obnove domu

O príspevok bude môcť od jesene 2022 požiadať spoluvlastník alebo vlastník domu, ak je nehnuteľnosť staršia ako 15 rokov. Posudzovať sa bude pravdepodobne čas od kolaudácie. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci, žiadosť bude môcť podať jeden z nich s notársky overeným splnomocnením od ostatných. Naopak, o príspevok nebude môcť požiadať podnikateľ alebo nájomca.

Príspevok na obnovu domu pre budovy na celoročné bývanie

Na príspevok nebudú mať nárok chaty, chalupy, záhradné domy alebo ateliéry. Obnova má totiž znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré slúžia na celoročné bývanie. To, či sa dom využíva na bývanie, sa bude overovať na liste vlastníctva. Pravdepodobne bude možné podporu získať aj v prípade, že sa len menšia časť využíva na podnikanie (tieto podmienky sa ešte upresňujú).

Príspevok je určený na obnovu jednej alebo viacerých z celkovo štyroch základných „častí“ domu

Príspevok obnovu rodinného domu v rámci programu Zelená obnova je určený na

Ďalšou oblasťou s podporou sú

 • vodozádržné opatrenia (nádrže na zachytávanie dažďovej vody)
 • a zelená strecha.

Kľúčové bude, aby projektované zmeny dosiahli úsporu energií tridsať percent oproti pôvodnému stavu domu a aby sa tieto parametre potvrdili aj po obnove.

Medzi oprávnené výdavky patria aj vonkajšie žalúzie a odstránenie azbestu (obklady stien aj strešná krytina). Súčasťou oprávnených nákladov bude aj projektová dokumentácia a energetický certifikát po dokončení celej obnovy. Majiteľ domu by mal počítať s tým, že okrem projektovej dokumentácie bude podľa rozsahu rekonštrukcie potrebovať aj stavebné povolenie alebo súhlas stavebného úradu s ohlásením o drobnej stavbe.

obnova domov prispevok na zelenu strechu

Z programu Zelená obnova bude možné získať príspevok na:

 • Zateplenie (fasády, strechy, podlahy na prízemí, podlahy nevykurovaného podkrovia, stropu nevykurovaného suterénu)
 • Výmenu okien a dverí
 • Zelenú strechu (extenzívna, intenzívna)
 • Nadzemnú akumulačnú nádrž na dažďovú vodu
 • Tieniacu techniku (bežné alebo tzv. IQ vonkajšie žalúzie)
 • Odstránenie azbestu (obklad stien, strešná krytina)
 • Výmenu starého energetického zdroja za nový (tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, rekuperácia, plynový kondenzačný kotol)
 • Projektovú dokumentáciu a energetický certifikát po obnove domu

Detailné informácie majú byť známe koncom januára

Detaily o tom, aké konkrétne technické parametre musia jednotlivé časti domu po rekonštrukcii spĺňať, by mali byť známe do konca januára 2022. SAŽP plánuje zverejniť návod, ako musí byť rodinný dom prerobený, aby jeho majiteľ mohol požiadať o pridelenie dotácie.

Zároveň by koncom januára 2022 mal byť známy termín, po ktorom bude rekonštrukcia domu uznaná ako oprávnená pre získanie dotáciu. To znamená, že po tomto termíne bude možné realizovať rekonštrukčné práce a následne na jeseň požiadať o preplatenie až 50 % investovaných financií v podobe príspevku.

Možné financovanie bez vlastných úspor

Druhou možnosťou, ako by sa celá rekonštrukcia rodinného domu dala zrealizovať v zásade bez vlastných úspor, je pripravovaná kombinácia úveru a príspevku. Majiteľ domu by na jeseň 2022 s vypracovaným projektom najprv požiadal o schválenie príspevku a na druhú polovicu by použil špeciálny úver z banky s nízkym úrokom. Za úver by mala ručiť Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), tým pádom nebude potrebné založiť  vlastný dom. Záruka EBOR by mala znamenať, že úver na financovanie druhej polovice rekonštrukcie by mal mať podobnú úrokovú sadzbu ako hypotéky. Ministerstvo životného prostredia ho odhaduje na približne jedno percento. O poskytovanie úverov už prejavila záujem Slovenská sporiteľňa, rokovania už prebiehajú aj s VÚB a Prvou stavebnou sporiteľňou a je pravdepodobné, že sa pridajú aj ďalšie banky poskytujúce hypotéky.

Celá suma potrebná na rekonštrukciu by tak mala byť vykrytá troma inštitúciami a úver by mal majiteľ domu bez problémov splácať z úspory na energiách vďaka zatepleniu a ďalším úpravám domu. O detailoch tejto možnosti sa ešte rokuje.

Ak uvedený spôsob financovania zafunguje, prístup k rekonštrukcii by mohli získať aj ľudia v najchudobnejších regiónoch, ktorí nemajú dosť vlastných peňazí na dofinancovanie rekonštrukcie, a preto nemohli využiť doterajšie schémy podpory, ako bol príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu. O úver sa budú môcť uchádzať aj ľudia, ktorí aktuálne splácajú hypotéku a svojím domom za ňu aj ručia. Žiadateľovi by mal stačiť len pravidelný príjem, aby úver získal. O finálnych podmienkach úverovania sa ešte rokuje.

Práce zrealizujú schvaľované stavebné firmy

V programe sa počíta s tým, že práce budú realizovať schválené stavebné firmy, ktoré dostanú financie priamo od SAŽP. Stavebné firmy, ktoré budú chcieť realizovať rekonštrukcie, zrejme budú musieť so Slovenskou agentúrou životného prostredia podpísať rámcovú dohodu a splniť základné podmienky. Agentúra sa zmluvami chce napríklad uistiť, že firmy budú dodržiavať technické podmienky spolupráce a budú zodpovedne nakladať so stavebným odpadom.

Agentúra sľubuje, že celý program bude maximálne automatizovaný a s menšou byrokraciou ako bežne, zároveň bude obsahovať viacnásobný systém kontroly. Napríklad, ak sa niekto pokúsi zadať napríklad vymyslené údaje o podlahovej ploche domu alebo účele, na aký sa využíva, systém si to overí v štátnych registroch. Pri nezrovnalostiach nepustí žiadateľa k ďalšiemu kroku. Systém bude požadovať od dodávateľov detailnú fotodokumentáciu, bude sa vyhodnocovať aj tzv. sila dodávateľa a to, či nerobí podozrivo veľa zákaziek v inom ako svojom regióne.

Detailné informácie k zelenej obnove domu na rok 2021

Dotácie na obnovu domu by sa mali prideľovať podľa systému „kto prv príde, ten prv berie“. Celkovo by podporu malo získať 30-tisíc žiadateľov v rokoch 2022 až 2026.  Mesačne SAŽP očakáva, že spracuje a vyplatí príspevok 600 žiadateľom. 

Tému budeme podrobne sledovať a akonáhle budú známe nové informácie, zverejníme ich v tejto rubrike Aktuality.