Majitelia rodinných domov uprednostňujú postupnú rekonštrukciu a majú obavy z nesplnenia požiadavky na 30 % úsporu. Pomôcť by im mohli od jesene dotácie na čiastkovú obnovu.

Prieskum, ktorý zrealizovala agentúra Focus pre platformu Budovy pre budúcnosť úvodom roka, ukázal viacero bariér, ktoré bránia ľuďom pri čerpaní dotácie na zateplenie z Plánu obnovy. Vo všeobecnosti sa dajú zhrnúť do 3 oblastí:

  • Nároky týkajúce sa povinných dokladov
  • Požiadavka 30 % energetickej úspory pre získanie dotácie
  • Nedostatok financií (a z toho plynúce uprednostnenie čiastkovej rekonštrukcie)

Projekt alebo certifikát zvyšujú istotu, že získate dotáciu

Na postupne rastúce ceny energií reaguje väčšina ľudí z prieskumu tzv. soft variantom opatrení, čiže znižovaním teploty vykurovania domu. Ak už sa majú pustiť do obnovy domu, väčšina uprednostňuje čiastočnú obnovu (75 % opýtaných), a to aj preto, že celkovo sa 52 % ľudí obáva nedostatku financií a tiež nesplnenia kritéria dosiahnuť obnovou aspoň 30 % úsporu, ktorý vyžaduje program Obnov Dom (z Plánu obnovy) na poskytnutie finančného príspevku.

Prečo sa rekonštruuje bez projektu

S financiami úzko súvisí aj rozhodnutie viac ako dvoch tretín ľudí (69 %) nevyužiť platené služby projektanta. Ľudia sa boja, že nakoniec dotáciu nezískajú a zadanie projektu ich bude stáť peniaze navyše. Toto uvažovanie súvisí aj s celkovou neochotou zadlžovať sa z obavy z neistej ekonomickej situácie v najbližších rokoch. Výsledkom je, že ľudia si volia postupnú, čiastkovú rekonštrukciu a väčšina z nich robí práce svojpomocne a bez akéhokoľvek projektu.

projekt pre ziskanie energetickej uspory

Projekt a certifikát su garanciou úspešnej rekonštrukcie

Odborníci sa zhodujú, že tento postoj skrýva hneď niekoľko rizík pre znižovanie energetickej náročnosti budov do budúcnosti. „Je alarmujúce, že väčšina vlastníkov rodinných domov, ktorí uvažujú nad komplexnou či čiastkovou rekonštrukciou, úplne podceňuje prínos projektanta či energetického certifikátora. Pritom odborník je napríklad pri svojpomocnej realizácii jedinou osobou, ktorá im zaručí, že rekonštrukčné práce prinesú potrebné úspory a zateplenie bude “fungovať“ počas celej plánovanej živnosti bez problémov. Problémom je jednoznačne nedostatok informácií o tom, aké dôležité je nechať si poradiť pri zateplení a ďalšej rekonštrukcii odborníkom,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Ako pri rekonštrukcii pomôže energetický certifikát?

Vnímať projekt alebo energetický certifikát len ako byrokratickú povinnosť zo strany štátu je chybou. Pritom okrem rád, ktoré sú kľúčové pre kvalitné zateplenie, prináša aj ďalšiu výhodu: minimalizáciu rizika pri získaní dotácie. „Ak dodržíte odporúčania a technologické postupy pri zateplení a ďalšej rekonštrukcii z projektu alebo energetického certifikátu, máte vlastne zaručené, že dosiahnete plánovanú úsporu v spotrebe energie. A tým pádom si môžete byť istí, že splníte hlavnú požiadavku na získanie dotácie vo výške až 19 000 eur,“ dodáva Alexander Prizemin.

Pomýlené poradie: keď fotovoltika nesprávne predbehne zateplenie

Prieskum odhalil aj ďalší problém, a tým je uprednostnenie fotovoltických panelov pred zateplením. Konkrétne, takmer polovica opýtaných chcela čerpať dotáciu v prvom rade na inštaláciu fotovoltických panelov a až o niečo menej ľudí sa chcelo v prvom rade pustiť pri rekonštrukcii do zateplenia fasády. Takýto prístup je nezmyselný a v skutočnosti má byť poradie presne opačné. „Je veľkou chybou meniť postupnosť pri rekonštrukcii. Je nezmysel najprv inštalovať tepelné čerpadlo či fotovoltické panely a potom znižovať spotrebu zateplením. Jednak nová technológia prinesie len malú úsporu voči vysokej kúpnej cene. A po zateplení budú zariadenia voči zníženej energetickej spotrebe predimenzované a predražené. A dokonca to môže viesť k poruchám, keďže budú neustále fungovať na minimálny výkon,“ vysvetľuje Alexander Prizemin. Navyše, pri nezateplených stenách a tzv. tepelných mostoch vznikajú vnútri domov plesne, čím trpí zdravie všetkých obyvateľov domu.

Energetické úspory jedine so zateplením

Aj Štefan Jurenka, odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu budov z firmy Ekotop, hovorí, že pri staršom nezateplenom rodinnom dome sa dá 30 % úspora primárnej energie ľahko dosiahnuť zateplením vonkajších stien a výmenou okien a dverí. „Výkon nového zdroja tepla je dobré navrhovať už na zateplenú budovu s vymenenými otvorovými konštrukciami. A pri domoch po čiastočnej rekonštrukcii, napríklad s vymenenými otvorovými konštrukciami, čiže oknami a dverami, sa dajú posilniť ostatné články budovy dostatočným zateplením, integrovaním obnoviteľných zdrojov energie do budovy či prípadne inštaláciou rekuperácie vzduchu. Týmito opatreniami je možné na konci dosiahnuť požadovanú úsporu.“  

Ak to zhrnieme, pri starších domoch skúsenosti jasne ukazujú, že najprv treba začať so zateplením obálky budovy, čiže so zateplením fasády, strechy, výmenou okien a dverí a izolovaním ďalších teplovýmenných povrchov. Až potom je vhodné inštalovať novú technológiu a teplo vyrábať lacnejším spôsobom. Najúčinnejšie je zateplenie obvodových stien, ktoré vie priniesť až 40 % úsporu energií, strechy (20 % úspora) a výmena okien a dverí (okolo 15 %).

Pozor na protipožiarne nároky pri fotovoltike

Ako hovorí architektka a riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií (AVMI) Marcela Kubů, pri fotovoltike sa všeobecne podceňuje požiarna bezpečnosť. „Keď chcem osádzať fotovoltické panely, je dobré pristúpiť aj k protipožiarnym opatreniam a zatepleniu nehorľavou izoláciou. Tá môže požiarnu odolnosť strechy len zvýšiť, čo pri fotovoltike môže zohrať dôležitú úlohu.“

Potenciálne dobrou správou je, že na jeseň by mohla v programe Obnov Dom pribudnúť aj možnosť dotácie na čiastkovú rekonštrukciu rodinných domov. Vláda totiž nedávno schválila aktualizáciu Plánu obnovy vrátane dodatočných financií zo slovenského štátneho rozpočtu. Práve tieto peniaze by prvýkrát mohli umožniť takzvané priebežné financovanie. To v praxi znamená, že vďaka kombinácii európskych financií a slovenských peňazí by mohli majitelia starších rodinných domov dostať príležitosť prvýkrát čerpať dotáciu na čiastkovú rekonštrukciu. Tým pádom by odpadol stres z možného nedosiahnutia aspoň 30 % energetickej úspory.

Žiadne podrobnosti o možnom spustení dotácií na čiastkovú obnovu v tomto momente nie sú známe. Tému však budeme sledovať a po ich zverejnení budú informácie dostupné v sekcii Aktuality.