Projektová dokumentácia nie je pri zateplení domu zbytočný výmysel, ale nutnosť.

Projekt zateplenia vám pomôže kontrolovať stavebnú firmu pri prácach na zateplení a postará sa o dlhú životnosť zateplenia vďaka výberu vhodného spôsobu zateplenia, materiálov na zateplenie či dôležitých detailov. Projekt vychádza zo zhodnotenia aktuálneho stavu a presne definuje, akým typom materiálu sa má zatepliť, akou hrúbkou, prípadne aký je správny postup realizácie zateplenia. Hovorí aj o tom ako kotviť alebo riešiť konkrétne napojenia. Projektant vie dokonca v rámci projektového hodnotenia spraviť simuláciu úspory energie pri navrhovanom riešení alebo jeho alternatívach. Podmienkou pre získanie finančného príspevku z programu Obnov dom je zase energetický certifikát východiskového stavu.

Príprava dokonalého projektu

zateplenia domu

Priprava projektu zateplenia

KROK 01

Obhliadka domu projektantom

Keďže každý dom je iný, potrebuje projektant ten váš vidieť, premerať a zhodnotiť. Určite nestačí projekt domu spred desiatok rokov ani fotografie. Počas obhliadky máte navyše jedinečnú príležitosť skonzultovať vaše zámery pri obnove a nechať si poradiť.

KROK 02

Projektové energetické hodnotenie

Projektant hodnotí existujúci stav domu a podľa navrhnutého zateplenia v rámci projektu aj predpokladané zníženie spotreby energií.

KROK 03

Architektúra, statika, vykurovanie…

Na samotné zateplenie domu stačí ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu. Aj pri samotnom zateplení však odporúčame nechať si vypracovať projekt. Pokiaľ ide o komplexnú rekonštrukciu je potrebné aj stavebné povolenie a kompletný projekt obsahujúci všetky náležitosti, čiže výkresy domu pred a po rekonštrukcii, technické správy a schémy pre rozvody vody a elektriny, návrh zdroja energie a aj statické posúdenie.

Výhody projektu pre zateplenie domu

  • Určuje detailný postup realizácie a výber vhodných materiálov.
  • Vyrieši aj potenciálne problémy a detaily pri obnove staršieho domu.
  • Dokáže efektívne kontrolovať stavebnú firmu pri realizácii zateplenia.
  • Dáva záruku, že samotné zateplenie bude „fungovať“ a šetriť vám peniaze dlhé roky.
  • S projektom máte väčšiu šancu dosiahnuť 60 % úsporu, a tým pádom dostať štátny príspevok.
Priprava projektu zateplenia_vyhody projektu

Energetický certifikát potrebujete, ak chcete získať dotáciu

Pre dotáciu na zateplenie budete potrebovať energetický certifikát východiskového stavu. Nenahrádza síce projekt, ale rozhodne to nie je „zbytočný kus papiera“, pretože:

  • zahŕňa obhliadku a posúdenie domu vrátane vykurovacej sústavy
  • vo verzii pre získanie dotácie obsahuje odporúčania, čo a ako zatepliť a obnoviť na dome.
  • odporúčania sú návodom pre majiteľa domu, ako má rekonštrukcia vyzerať (pomôžu vám pri svojpomocných prácach, umožnia kontrolovať stavbárov).
  • môže poslúžiť ako podklad pre nacenenie zateplenia a ďalšej rekonštrukcie.

Na Slovensku sa, žiaľ, vyskytujú aj neseriózne ponuky pri energetickej certifikácii. Tie môžu viesť až k zamietnutiu dotácie.

Hľadáte
projektanta?

V oficiálnej databáze strešnej organizácie stavebných inžinierov a projektantov nájdete odborníka pre zateplenie a obnovu rodinného domu z vášho regiónu.

priprava projektu zateplenia_projektant