Potenciál pre obnovu rodinných domov na Slovensku je obrovský. Podľa sčítania obyvateľov spĺňa podmienky pre hĺbkovú obnovu vyše 878-tisíc domov. Ich majitelia môžu získať dotáciu až 19-tisíc eur.

Vyše 878-tisíc domov vhodných na obnovu

Na Slovensku je podľa minuloročného sčítania domov a bytov približne 1,08 milióna rodinných domov. Ako vyplýva zo štúdie Budovy pre budúcnosť, sedem z desiatich domov je starších ako 40 rokov, viac ako tretina má osadené okná staršie ako 20 rokov a najstaršie domy sú ešte stále prevažne vykurované tuhými palivami (drevom a stále aj uhlím). Napriek tomu, že tieto údaje ukazujú jasný potenciál na obnovu a modernizáciu, v praxi k týmto krokom pristúpilo len málo majiteľov. Podľa sčítania obyvateľov a domov neprešla akýmkoľvek typom obnovy (zateplenie fasády či strechy, výmena okien) až tretina z domov postavených pred rokom 2001. Ak sa tento počet pridá k domom, ktorých obnova je už technicky zastaralá alebo nedostatočná, dostaneme číslo 503-tisíc rodinných domov vhodných na obnovu.

Ďalších vyše 374-tisíc domov však má napriek tomu, že zažili nejaký druh rekonštrukcie, jednu alebo dve kľúčové časti domu (zateplenie fasády, strechy, výmena okien) bez obnovy alebo staršiu ako 20 rokov. Tým pádom automaticky patria do skupiny domov vhodných pre kompletnú rekonštrukciu.

Štyria z desiatich majiteľov chcú rekonštruovať

Program Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy, je zameraný na rodinné domy staršie ako 10 rokov, ktoré ešte nikdy neprešli obnovou kľúčových častí, čiže zateplením fasády, strechy či výmenou okien a  dverí.  Podľa výpočtov Budovy pre budúcnosť je pri modelovom nastavení podpory obnovy vo výške 100 miliónov eur možné podporiť približne 9 000 domov a potenciálom energetickej úspory na úrovni 400 GWh. Nehovoriac o mnohých ďalších prínosoch na tvorbu HDP, nových pracovných miest a výberu daní do štátneho rozpočtu.

„Podľa prieskumu z roku 2020 vieme, že štyria z desiatich vlastníkov rodinného domu staršieho ako 10 rokov plánujú v najbližších dvoch rokoch niečo rekonštruovať. To znamená, že na Slovensku máme potenciál minimálne 390-tisíc domov, ktorých majitelia sú prakticky pripravení obnoviť svoj dom a znížiť jeho energetickú spotrebu,“ hovorí Richard Pakši, analytik platformy Budovy pre budúcnosť a autor štúdie.

Zateplenie fasády a strechy znižuje náklady na kúrenie o polovicu

Pri pohľade na spôsob vykurovania je zrejmé, že rodinné domy vykurované pevnými palivami sú oproti domom s plynovým kotlom v oveľa horšom stave. Pri 120-tisíc domoch ich majitelia ešte ani raz nemenili okná a dvere, neobnovovali fasádu či strechu. Pritom až 81 % percent týchto domov je starších ako 40 rokov.

Celkovo kúri drevom, uhlím, koksom či drevenými peletami takmer tretina všetkých rodinných domov na Slovensku. A to napriek vysokej miere plynofikácie, ktorá dosahuje 94 %. To znamená, že mnoho ľudí s plynovou prípojkou stále kúri drevom či uhlím v snahe ušetriť. Rekonštrukcia domu a výrazné zníženie by im mohli náklady výrazne znížiť a umožniť im kúriť plynom či elektrinou, ideálne obnoviteľných zdrojov.

Obnovitelne zdroje energie pre domacnost

„Z našej skúsenosti vyplýva, že pri kvalitne urobenom zateplení fasády a strechy nie je problém dosiahnuť 50 % úsporu spotreby primárnej energie. To znamená, že náklady na kúrenie majiteľovi domu razom klesnú na polovicu a nebude nútený využívať tuhé palivá, ktoré veľmi znečisťujú ovzdušie a majú negatívny vplyv na zdravie,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Kľúčové je poradiť sa s projektantom a až potom rekonštruovať

Majitelia starších rodinných domov majú od 15. októbra 2022 príležitosť získať na rekonštrukciu dotáciu 14-, resp. 19-tisíc eur. A to v závislosti od toho, ako výrazne znížia zateplením či ďalšou obnovou energetickú spotrebu domu. Prvé dve výzvy majú kapacitu 30 miliónov eur a budú otvorené do vyčerpania zdrojov, resp. najneskôr do konca februára 2023.

Každý, kto by chcel získať späť 60 % vynaložených nákladov na obnovu, by sa mal v prvom rade poradiť s projektantom, čo všetko a akým spôsobom treba na dome obnoviť. Následne si nechá vypracovať energetický certifikát, ohlási drobnú stavbu (ak len zatepľuje) a môže podať žiadosť. Celý proces nie je zložitý, navyše sa možno ísť poradiť s podkladmi do niektorej z 10 regionálnych kancelárií, ktoré k programu Obnov dom otvorila Slovenská agentúra životného prostredia.