Slovenská inovačná a energetická agentúra vyšla v ústrety majiteľom rodinných domov, ktorí od augusta získali poukážky na kúpu a inštaláciu obnoviteľného zdroja energie, a predĺžila ich platnosť o dva mesiace. Tým pádom majú poukážky vydávané od augusta 2021 celkovú platnosť 5 mesiacov. Ide o reakciu na nedostatok komponentov a predlžovanie dodacích lehôt kvôli slabšej dodávke surovín. Bez predĺženia platnosti by úspešní žiadatelia o poukážku v hodnote od 1 400 do 3 400 eur mohli prísť o príležitosť na jej uplatnenie a peniaze by im prepadli.

Predlžuje sa platnosť nepoužitých poukážok na obnoviteľné zdroje energie

Predĺžená platnosť z troch na päť mesiacov sa podľa aktualizovaných podmienok projektu z 5. novembra 2021 týka platných poukážok, ku ktorým zatiaľ neboli doručené žiadosti o preplatenie. Ak si teda dodávateľ zariadenia poukážku zatiaľ neuplatnil, jej platnosť sa automaticky predlžuje. Rovnako sa predĺženie týka aj ďalších poukážok na obnoviteľné zdroje energie, ktoré budú vydané do konca tohto roka. Lehota, dokedy musí dodávateľ obnoviteľného zdroja energie poukážku rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od jej vydania.

Vďaka zásobníkom sa dostane na všetky žiadosti

Z programu Zelená domácnostiam II možno získať finančný príspevok v podobe poukážky na obnoviteľné zdroje energie vo výške od 1 400 do 3 400 eur v závislosti od typu zariadenia.
Program podporuje inštaláciu:

Na kúpu a inštaláciu najdrahšieho riešenia – tepelného čerpadla – získa úspešný žiadateľ až 3 400 eur. Maximálny príspevok na fotovoltické panely a veternú turbínu predstavuje zhodne po 1 500 eur, pri kúpe a inštalácii slnečných kolektorov získate do 1 400 eur a príspevok na kotol na biomasu môže dosiahnuť 1 200 eur.

Program funguje systémom takzvaných zásobníkov, ktorý zaručuje získanie príspevku po splnení všetkých podmienok v poradí, v akom agentúra žiadosť prijala. Nemôže sa teda stať, že žiadateľovi ujde časový limit, alebo sa minie počet žiadostí a majiteľ domu príspevok nedostane.

O solárne panely možno žiadať hneď

Pri najpopulárnejších technológiách, ako je tepelné čerpadlo, sa ročný limit zásobníka vyčerpá  pomerne rýchlo. Napríklad v tomto roku sa aj napriek dodatočnému navýšeniu zdrojov zásobník na tepelné čerpadlá rýchlo vyčerpal. To znamená, že žiadosti sa budú posudzovať až zo zásobníka pre rok 2022 od januára budúceho roka. Pre žiadateľa to znamená, že v najhoršom si na poukážku tohto druhu nejaký čas počká. Počas doby čakania možno žiadosť dodatočne upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy.

Pre rok 2021 je ešte otvorený zásobník s výnimkou solárnych panelov. Žiadosti o ne budú vybavované ešte z tohtoročného zásobníka. „Aj keď aktuálne nie je otvorená žiadna výzva na finančný príspevok na obnovu bývania, stále si majitelia novostavieb aj starších rodinných domov môžu naplánovať modernizáciu vykurovania a požiadať o poukážku,“ hovorí Alexander Prizemin z projektu vsetkoozatepleni.sk.

Aký je postup pre získanie poukážky

Pri žiadosti o príspevok potrebujete mať vyhliadnuté konkrétne zariadenie. Ideálne je spojiť sa hneď v úvode s firmou, ktorá vám nielen poradí, ale vie zariadenie dodať aj nainštalovať. S touto spoločnosťou potrebujete uzavrieť zmluvu o inštalácii. Je dôležité dať si pozor na to, aby firma patrila medzi takzvaných oprávnených zhotoviteľov. Po pridelení je treba poukážku uplatniť najviac do 30 dní. Aj keď je dočasne limit predĺžený, je lepšie nestrácať čas a poukážku čím skôr uplatniť. Čím skôr totiž budete mať nové zariadenie v dome, tým skôr vám začne šetriť peniaze. Firma po inštalácii požiada SIEA o preplatenie poukážky. A ešte jedna dôležitá informácia: o príspevky možno žiadať len pre domácnosti mimo Bratislavského kraja.

Tu nájdete všetky informácie o podávaní žiadostí na obnoviteľné zdroje energie rodinného domu.