Koncom novembra končí vôbec prvá dotačná výzva na Slovensku, ktorou sa štát rozhodol podporiť majiteľov novostavieb s takmer nulovou spotrebou energie (energetická trieda A0). Pre majiteľov nových rodinných domov, skolaudovaných po 1. januári 2015, je pripravená jednotná dotácia 8 000 €. Ministerstvo touto sumou podporí najviac 500 domov  a medzi žiadateľov rozdelí sumu až 4 400 000 €.

Ešte úspornejšia stavba vďaka príspevku

Podpora pre zvyšovanie energetickej účinnosti rodinných domov sa doteraz zameriavala výlučne na staršie domy. A to pri príspevku na zateplenie, ako aj v prípade programu Zelená domácnostiam. „Je veľkým plusom, že štát motivuje aj vlastníkov novostavieb vytvárať kvalitnejšie a súčasne energeticky úspornejšie bývanie,“ ocenil nový príspevok Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ Isover.

Príspevok 8 000 € môže pomôcť ľuďom, ktorí stavajú, posunúť energetický štandard ich stavby z A1 do ešte úspornejšej triedy A0. „Existuje niekoľko opatrení, ktorými možno posunúť  hospodárnosť domu až do triedy A0 a otvoriť si cestu k príspevku od štátu. Napríklad pri zateplení domu možno zvoliť kvalitnejší materiál na zateplenie s vyšším tepelným odporom, ako je napríklad sivý polystyrén alebo minerálna vlna. Tento výrazne zlepšuje vlastnosti domu a znižuje spotrebu energie,“ dodáva A. Prizemin.

Ako sa žiada dotácia na rodinný dom?

V momente žiadosti musí byť dom právoplatne skolaudovaný. O príspevok potom môže požiadať vlastník alebo jeden z vlastníkov (so súhlasom ostatných), ak má trvalý pobyt na Slovensku. Majiteľom domu musí žiadateľ zostať počas celého konania o poskytnutí príspevku.

V programe platia ešte ďalšie limity. Okrem energetickej triedy A0, ktorá sa dokladuje energetickým certifikátom, nesmie celková podlahová plocha domu prekročiť 200 m2. Dom sa musí nachádzať na území Slovenska a má byť využívaný iba na bývanie. V praxi to znamená, že na adrese domu nesmie sídliť spoločnosť ani prevádzkareň. Zároveň musí ísť podľa listu vlastníctva o rodinný dom, nie o rekreačný objekt. Každý žiadateľ, ktorý splní podmienky pridelenia dotácie (za podmienky,  že počet žiadostí nepresiahol 500), dostane príspevok ako bezhotovostný vklad priamo na účet do 30 dní od rozhodnutia.

Nevynechajte informácie aj s prehľadom podmienok ako získať príspevok na zateplenie.