Medzi kľúčové úžitkové vlastnosti izolantov patria hlavne tepelnoizolačné vlastnosti, ale dôležitá je aj schopnosť pohlcovať zvuk a odolávať požiaru. Pri minerálnej izolácii sú jej vlastnosti ľahko overiteľné, v prípade PUR peny – striekanej izolácie , ktorá sa vyrába zo zmesi chemických látok miešaných priamo na stavbe, to ale tak vždy byť nemusí. Asociácia výrobcov minerálnych izolácií AVMI preto dala vykonať nezávislé merania v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov (UCEEB).

V laboratóriu UCEEB bola zmeraná schopnosť materiálov znižovať prenos hluku a neprepúšťať teplo. Aby bolo možné obe izolácie férovo porovnať, bol zhotovený model šikmej strechy zateplený striekanou PUR penou (niekedy označovanou aj ako striekaná pena, striekaná izolácia či fúkaná PUR pena) v celkovej hrúbke 260 mm a minerálnou vlnou v tej istej hrúbke. Ostatné materiály použité pri zateplení strechy boli identické.

Strecha s minerálnou vlnou má zvukovo izolačné vlastnosti o 14 dB lepšie

Ako meranie zvukovej izolácie dopadlo? Odborne sa tejto vlastnosti hovorí vážená vzduchová nepriezvučnosť, označuje sa skratkou Rw a hodnota sa udáva v decibeloch. Čím je hodnota Rw vyššia, tým lepšie akustické vlastnosti materiál a skladba má. V praxi to znamená, že dokáže lepšie brániť prenosu hluku z ulice či od susedov. Strecha s minerálnou vlnou zadrží hluk vyšší o 14 dB. Pri obytných priestoroch to predstavuje významnú hodnotu. Pre lepšiu predstavu, 14 dB znamená rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a mixér.

„Strecha so striekanou PUR penou má váženú nepriezvučnosť 39 dB, zatiaľ čo strecha s minerálnou vatou 53 dB,“ vysvetľuje Jiří Nováček z Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB). Ako ďalej dodáva, požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov, ktoré uvádza ČSN a STN 73 0532, závisia na ekvivalentných hladinách akustického tlaku A pred obvodovým plášťom v dennej a v nočnej dobe. „Zatiaľ čo strecha s PUR penou (bez strešných okien) splňuje požiadavky, pokiaľ hladina akustického tlaku A vonku nepresahuje asi 59 dB v nočnej dobe, strechu s minerálnou vatou (bez strešných okien) je možné všeobecne použiť i v prostredí až o 14 dB hlučnejšom. Pre strechu so strešnými oknami treba očakávať rozdiel približne od 2 dB do 7 dB, v závislosti od akustických vlastností a veľkosti okien,“ upresňuje Jiří Nováček.

Minerálna vlna v skladbe strechy účinne pohlcuje zvuk a zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť celej skladby. Taká strecha je vhodná predovšetkým všade tam, kde sa predpokladá vyššia hluková záťaž, napr. v mestskej zástavbe. Izolant s horšími akustickými vlastnosťami môže postačiť v tichšom prostredí alebo pre izoláciu skladov či garáže.

Minerálna vlna izoluje lepšie než PUR pena

A ako dopadlo tepelnoizolačné porovnanie? Pri porovnávaní tepelnoizolačných vlastností sa zistilo, že použitá PUR pena bola len o niečo málo horšia než bežná minerálna vlna. Meral sa súčiniteľ tepelnej vodivosti označený gréckym písmenom lambda (λ). Lambda nám hovorí, ako dobre izolácia izoluje. Čím je hodnota nižšia, tým izoluje lepšie.

„Pri PUR pene sme namerali počiatočnú hodnotu lambda 0,039 W/(m·K). Minerálne izolácie do šikmých striech majú obvykle hodnotu v rozmedzí λD= 0,031 – 0,038 W/m·K v závislosti od typu izolácie. Hodnoty meranej PUR peny sa teda blížia minerálnej izolácii,“ hovorí Kamil Staněk z laboratória stavebnej tepelnej techniky Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB).

Ďalšie porovnania – horľavosť a možnosť aplikácie svojpomocou

Pre majiteľa domu sú dôležité aj ďalšie rozdiely vlastností týchto izolantov. Horľavosť materiálov je definovaná triedou reakcie na oheň. Minerálna vlna patrí do triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, teda medzi nehorľavé materiály. Striekaná izolácia z PUR peny patrí najčastejšie do triedy D nebo E, teda medzi horľavé výrobky, ktoré prispievajú k vývoju požiaru a navyše pri ňom uvoľňujú veľké množstvo vysoko toxického kyanovodíku. Minerálnu vlnu je možné aplikovať svojpomocou za pomoci ľahko dostupných pomôcok a návodov. PUR peny musí aplikovať vyškolený pracovník v ochrannom protichemickom obleku a so špeciálnym zariadením. Aplikácia PUR pien svojpomocou sa rozhodne neodporúča. Oba materiály sa tiež v konštrukcii správajú inak. Minerálnu vlnu je možné kedykoľvek z konštrukcie vyňať, pretože priestor vyplňuje bez chemického kotvenia. PUR peny po aplikácii expandujú a prilepia sa na okolité materiály, napríklad krokvy, podobne ako lepidlo. Odstrániť PUR penu zo strechy je možné iba jej vyrezaním. „Pri nákupe trvajte na tom, aby dodávateľ v kalkulácii uviedol celkovú cenu vrátane všetkých nákladov na realizáciu, dopravu a prípravné práce. Niektorí nepoctiví dodávatelia totiž uvádzajú len cenu za materiál a aplikáciu. Zákazníci sa potom čudujú, keď vo vyúčtovaní cena vzrastie aj o stovky eur za dopravu, prípravu pracoviska a podobne,“ upozorňuje Marcela Kubů, výkonná riaditeľka AVMI.

Podrobnosti nezávislých meraní nájdete na stránke AVMI.