Pre ľudí postihnutých zemetrasením a krupobitím na východnom Slovensku sa vyhlásila osobitná výzva na dotáciu na opravu rodinných domov. Žiadosti sa dajú podať od 1. decembra 2023.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) reaguje na dve mimoriadne udalosti na východnom Slovensku vyhlásením mimoriadnej výzvy na dotáciu na opravu rodinných domov. V rámci celkovo 5. výzvy programu Obnov dom môže žiadosť o dotáciu na dom podať majiteľ domu v obciach postihnutých zemetrasením (tu nájdete zoznam obcí), ako aj vlastníci domov v obciach z okresov Michalovce a Sobrance v Prešovskom kraji postihnutých krupobitím (zoznam sa nachádza tu). Na obnovu domov je vyhradených 27,36 mil. eur.

Podmienky podpory sú osobitne zvýhodnené, keďže ide o pomoc vlastníkom domov, ktorých predtým postihol prírodný živel. Toto sú kľúčové parametre výzvy:

 • finančná podpora môže dosiahnuť 18 000 eur s DPH, keď zrealizovaná obnova dosiahne úsporu primárnej energie v rozsahu od 30 do 60 %
 • ak sa obnovou domu zníži energetická náročnosť domu o viac ako 60 %, dotácia na opravu domov môže dosiahnuť až 22 800 eur s DPH
 • SAŽP preplatí z vynaložených nákladov 95 % (to znamená, že majiteľ z celej ceny rekonštrukcie domu zaplatí len 5 percent)
 • mimoriadnym opatrením je vyplácanie zálohy vo výške 7 000 eur po schválení žiadosti a podpise zmluvy
 • k štandardne financovaním opatreniam pribudla dotácia na odstraňovanie trhlín šírky nad 1 mm vrátane súvisiacich prác a nákladov (napr. helikálna výstuž, opravy stropov resp. stien vrátane omietok, búracie práce aj s vývozom materiálu) vo výške maximálne 8 500 eur; tieto náklady nesmú prekročiť 50 % všetkých nákladov na rekonštrukciu domu
 • výdavky na zateplenie domu musia tvoriť aspoň 25 % celkových výdavkov
 • výdavky na opatrenia zo skupiny B (nový kotol/zdroj energie, rekuperácia, zelená strecha, odstránenie azbestu…) nesmú tvoriť viac ako 10 % výdavkov na rekonštrukciu
 • ak majiteľ domu súbežne čerpá podporu aj z programu Zelená domácnostiam na nový obnoviteľný zdroj energie, musí úspora primárnej energie bez tohto zdroja dosiahnuť aspoň 25 % oproti stavu pred obnovou
 • do nákladov sa započítavajú všetky práce realizované po 1.2.2020
 • realizácia obnovy musí byť ukončená do 12 mesiacov od podpísania zmluvy (túto lehotu je na základe žiadosti možno mimoriadne predĺžiť o 6 mesiacov)

Ako postupovať, ak chcete získať dotáciu

O dotáciu na opravu domu môžu požiadať všetci majitelia domov podľa klasických požiadaviek. Podávanie žiadostí sa spustí v piatok 1. decembra o 9.00h cez elektronický formulár na stránke www.obnovdom.sk. Na webstránke sú k výzve č.5 zverejnené všetky potrebné dokumenty a formuláre, ktoré by si mal záujemca o dotáciu pozrieť. Organizátor má na webe uverejnený aj vzor žiadosti, ktorá sa bude vypĺňať od 1. decembra. Pred týmto termínom ju však nemá zmysel sťahovať z webstránky vypĺňať a posielať (napríklad poštou), pretože takto podané žiadosti nebudú uznané.

Toto je odporúčaný postup:

1. Overte si energetickú úsporu

Aby ste mali istotu, že rekonštrukciou dosiahnete 30, resp. 60 % energetickú úsporu, odporúčame vám otestovať si prínos zateplenia a ďalších opatrení pri obnove domu. Využiť na to môžete simulačný program KORD, s ktorým si vypočítate úsporu za pár minút a nula eur.

Tu je stručný návod, ako sa pracuje s programom KORD:

 • V prvom kroku si vyberiete typu domu (nemusí byť úplne identický, stačí, že je podobný). Zadáte podlahovú plochu (údaj sa zapisuje do okienka „Plocha podlažia“: pri poschodovom dome sa znásobí na celkovú plochu; ak by celkové číslo nesedelo, treba upraviť číslo pre jedno podlažie tak, aby sedela celková plocha).
 • Medzi typmi domov sa pohybujete šípkami doľava/doprava a hore/dole pri obrázku domu. Na ďalší krok prejdete kliknutím na dvojitú šípku vpravo hore.
 • Od druhého kroku postupne prechádzate cez jednotlivé časti domu, ktoré sa dajú obnoviť zateplením, resp. cez výmenu okien a zdroja energie (kotla). To znamená že idete po krokoch cez obvodový plášť (fasádu), strechu, okná, podlahu podkrovia, stropu pivnice (suterénu) až po podlahu v nepodpivničenej časti prízemia (podlaha na teréne) a zdroj energie.
 • V okne vľavo si treba vždy šípkami nájsť materiál, z ktorého sú steny, strecha, podlaha atď. a v okne vpravo potom zadávate, ktorú časť domu plánujete zatepliť, akým materiálom a v akej hrúbke. Výber je možný šípkami alebo pomocou tzv. roletového menu.
 • Akonáhle si vyberiete zateplenie prvej časti domu, program vám začne zobrazovať úsporu energií.

Na tomto linku nájdete videonávod, ako pracovať s programom KORD.

Vsetkoozatepleni.sk-Program KORD vam ukaze, aku usporu dosiahnete zateplenim

2. Pripravte si všetky dokumenty

K vyplneniu žiadosti budete potrebovať údaje z listu vlastníctva (bude vám stačiť aj list vlastníctva stiahnutý z katastra), rodný list (pre overenie v registri trestov), osobné údaje spoluvlastníkov domu a číslo bankového účtu v tvare IBAN.

3. Vyplňte žiadosť o dotáciu na opravu domu na webe obnovdom.sk

Žiadosť sa bude dať vyplniť od 1. decembra 2023 od 9.00 na webstránke obnovdom.sk. K vyplneniu vám budú stačiť dokumenty, ktoré ste si pripravili v prvom kroku. Po vyplnení a odoslaní vám do mailu príde potvrdenie, že ste žiadosť úspešne podali.

4. Do 31. júla 2024 zašlite podpísanú žiadosť s prílohami

Podmienkou pre uzavretie zmluvy je doručenie podpísaného elektronicky vygenerovaného formulára žiadosti z webu obnovdom.sk, farebnej dokumentácie domu pred obnovou a potvrdenia o vlastníctve bankového účtu. Aj keď organizátor dáva všetkým čas do 31. júla, je dobré sa so zaslaním dokumentov poponáhľať, ak chcete zálohu a následne zvyšok celej dotácie získať čím skôr. Zálohu totiž získate až po podpise zmluvy (avšak k nej bude potrebovať najprv predložiť vyššie spomenuté dokumenty, ktoré organizátor skontroluje).

Čo konkrétne treba poslať do Slovenskej agentúry životného prostredia (poštou, osobne v niektorej z 10 regionálnych kancelárií alebo s občianskym preukazom s čipom cez slovensko.sk)?

 • Elektronicky vygenerovaný formulár žiadosti z webu obnovdom.sk: po tom, ako vyplníte žiadosť o dotáciu na opravu domu na webe obnovdom.sk, vám do mailu príde vyplnený formulár. Ten treba vytlačiť a podpísať.
 • Ak má dom viacerých spolumajiteľov, potrebujú všetci podpísať súhlas a plnomocenstvo pre jedného zo spolumajiteľov, ktorý podáva žiadosť. Tu nájdete formulár.
 • Organizátor bude od vás potrebovať farebnú fotodokumentáciu domu pred obnovou. Dôvod je jednoduchý: SAŽP musí vidieť pôvodný a následne aj obnovený stav domu, aby sa mohla presvedčiť, že ste skutočne zrealizovali všetky deklarované práce. Tu je návod, ako dom nafotiť pred obnovou. Ak ste už dom začali po 1.2.2020 rekonštruovať a nemáte ho nafotený v pôvodnom stave, nezostáva vám nič iné len „prehrabať“ rodinné albumy a telefóny a vyskladať potrebné fotografie.
 • Potvrdenie z banky: každá banka vám vie vystaviť potvrdenie, že vám patrí účet, ktorého číslo (IBAN) ste zadávali pri vyplnení žiadosti.

5. Objednajte si vypracovanie energetického certifikátu / projektového energetického hodnotenia

Aby organizátor mohol posúdiť, aké zníženie energetickej náročnosti domu priniesla celá rekonštrukcia, potrebuje dva dokumenty:

 • energetický certifikát pred obnovou
 • energetický certifikát po obnove

Ak ste už s rekonštrukciou začali, je treba energetický certifikát pred obnovou nahradiť takzvaným projektovým energetickým hodnotením.

Vsetkoozatepleni.sk-Energeticky certifikat vam pomoze ziskat dotaciu 15000 eur

Organizátor v tejto výzve vyžaduje predloženie certifikátu pred obnovou a ďalšieho certifikátu o obnove domu až v momente, keď budete žiadať o vyplatenie dotácie. Zo skúsenosti vám však odporúčame, aby ste si energetický certifikát pred obnovou resp. projektové energetické hodnotenie objednali čím skôr a až podľa neho začali s obnovou celého domu. „Z praxe vieme, že pri zateplení majitelia domov aj rôzni remeselníci a firmy robia mnoho chýb. Aby ste sa tomu vyhli, je dôležité poradiť sa s odborníkmi, ako správne zatepľovať a ktorým chybám sa vyhnúť. Zároveň by ste mali mať k rekonštrukcii projekt alebo aspoň energetický certifikát pred obnovou, v ktorom vám odborník presne odporúča, čo a ako zrekonštruovať na vašom dome. Ak budete postupovať podľa tohto návodu, máte istotu, že vám zateplenie bude dlho slúžiť a nebudete mať žiadne problémy napríklad so studenými miestami na stenách či tepelnými mostami a plesňou,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Okrem toho organizátor pri posudzovaní žiadosti detailne kontroluje oba certifikáty a deklarované práce na obnove a ak uvidí nesúlad, bude žiadať o vysvetlenie, prípadne sa bude chcieť presvedčiť o reálnom stave namieste. Je preto zásadné, aby sa obnova zrealizovala podľa odporúčaní v certifikáte.

Poraďte sa s odborníkmi, ako zatepliť

Kým sa pustíte do obnovy domu, potrebujete vedieť, koľko peňazí budete potrebovať. Veľkou pomocou je záloha 7 000 eur, avšak na kompletnú rekonštrukciu musíte vynaložiť ďalšie, vlastné peniaze, kým vám veľkú väčšinu z nich preplatí organizátor. Dotáciu z programu Obnov dom totiž nedostávate vopred (s výnimkou mimoriadnej zálohy pri tejto výzve), ale až po dokončení celej obnovy.  

Kým teda pristúpite k žiadosti o dotáciu na opravu domu, mali by ste vedieť, aké náklady vás čakajú. Zároveň sa viete bezplatne poradiť s odborníkmi na zateplenie. Na technickom poradenstve Isover vám poradia, ako zatepliť, akú izoláciu použiť pri konkrétnom materiáli, z ktorého sú steny vášho domu, či ako vyriešiť obnovu plochej alebo šikmej strechy. Takisto vám vedia vypracovať rozpočet a preveriť dostupnosť materiálu v blízkosti vášho domu. Technické poradenstvo môžete kontaktovať e-mailom na poradenstvo@isover.sk alebo telefonátom na bezplatnú linku 0800 139 139. Prípadne môžete vyplniť kontaktný formulár a špecialisti vás kontaktujú naspäť.

Vsekoozatepleni.sk-Bezplatne poradenstvo k zatepleniu a rekonstrukcii domu

Na záver ešte dve dôležité rady: