Keďže objem rezervovaných poukážok dosiahol limit, organizátor zastavil prijímanie nových žiadostí aj aktivovanie už vydaných poukážok v programe Zelená domácnostiam.

Záujem o obnoviteľné zdroje bol vysoký

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA pozastavila k 28. februáru 2023 prijímanie nových žiadostí o dotáciu na obnoviteľný zdroj energie. K tomuto dátumu dosiahol organizátor limit rozpočtu Zelená domácnostiam, keď popri uhradených poukážkach v objeme 98,75 milióna eur (od roku 2015) mal aktuálne rezervovanú sumu 22,83 milióna eur na poukážky zo schválených žiadostí.

Znamená to, že aktuálne sa nedá z tohto programu požiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, slnečné kolektory či fotovoltické panely. Organizátor hovorí, že registrácia nových žiadostí zatiaľ ostáva otvorená, avšak slúži len na evidovanie záujmu. SIEA preveruje možnosti doplnenia finančných zdrojov pre nové žiadosti. Okrem toho sa pripravuje pokračovanie projektu, ktorý bude financované z nového programu Slovensko.

Dotácia na obnoviteľný zdroj z Plánu obnovy

Avšak záujemcovia o nový obnoviteľný zdroj energie majú stále možnosť získať dotáciu z iného programu, konkrétne z Plánu obnovy. Podmienkou je spojiť inštaláciu zdroja aj so zateplením fasády či strechy a dosiahnuť aspoň 30-percentnú úsporu v spotrebe primárnej energie. V tomto článku nájdete viac informácií o dotácii na zateplenie a obnoviteľný zdroj energie.  

Ako vyzeralo čerpanie dotácií z programu Zelená domácnostiam

vsetko-o-zatepleni.sk_dotacie na obnovitelne zdroje energie 3-2023

Kúpa a inštalácia tepelného čerpadla

Na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla mohol v rámci programu úspešný žiadateľ maximálne 3 400 eur. Základná sadzba podpory predstavovala sumu 272 eur na kW výkonu čerpadla (maximálne 2 720 eur) a ak bol rodinný dom zateplený resp. boli na ňom realizované iné opatrenia na úsporu energie, alebo v oblasti nebolo dostupné centrálne zásobovanie teplom, podpora sa zvyšovala na 299 eur na kW (max. 2 992 eur). A ak platili obe vyššie spomenuté podmienky, podpora sa zvýšila zvyšuje na 340 eur na kW a maximálne 3 400 eur. Maximálny podporovaný výkon čerpadla predstavoval 10 kW.

Kotol na biomasu a fotovoltické panely

Rovnakým princípmi sa riadil aj príspevok na kotol na biomasu a fotovoltické panely s maximálnou podporou 1 500 eur, ako aj dotácia 1 750 eur na slnečné kolektory.

Úspešnosť podpory obnoviteľných zdrojov energie

Z programu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 podporených celkovo 15 645 inštalácií tepelných čerpadiel, 13 724 inštalácií slnečných kolektorov, 10 950 žiadostí o inštaláciu fotovoltických panelov a 6 552 inštalácií kotlov na biomasu.

Program Zelená domácnostiam sa od roku 2015 postupne rozširoval. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov eur, v pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II sa v rokoch 2019 až 2022 vyčerpalo 48 miliónov  eur a od júna 2022 do konca minulého roka išlo v rámci projektu Zelená domácnostiam III domácnostiam na obnoviteľné zdroje energie ďalších 15 miliónov eur.