Štát opäť podporí tých, ktorí chcú bývať úspornejšie. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo v poradí už štvrtú výzvu, ktorá je určená na podporu zateplenia rodinných domov.

O príspevok na zateplenie možno žiadať už od 1.4. 2018

V porovnaní s predchádzajúcou výzvou prišlo vyhlásenie ešte pred stavebnou sezónou; stavebníci tak môžu posielať žiadosti o o dotácie na zateplenie domu od 1. apríla 2018 do 31.augusta 2018 alebo do naplnenia ministerstvom stanovených 500 žiadostí. Po minuloročných zmenách môže majiteľ rodinného domu získať až 8 800 €. Maximálna výška príspevku na samotné zateplenie predstavuje 8 000 €. Ďalších 800 € je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie či za vypracovanie energetického certifikátu.

Záujem o dotácie na zateplenie domu pomaly rastie

Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover verí, že počet záujemcov o štátne dotácie narastie: „Teší ma, že rastie záujem o štátne dotácie na zateplenie domu a zvyšuje sa počet žiadateľov. Tretie kolo bolo zatiaľ najúspešnejšie, preto veríme, že trend bude pokračovať aj tento rok a ľudia využijú možnosť vylepšiť si bývanie a zlepšiť energetickú hospodárnosť svojich domov pomocou zateplenia.

Správne vyhotovené zateplenie domu účinne ochráni nosnú konštrukciu domu a výrazným spôsobom ovplyvňuje estetiku domu, jeho akustickú izoláciu a pohodu. Pri použití certifikovaných systémov z polystyrénu alebo minerálnej vlny  sa zvyšuje požiarna bezpečnosť  budovy a tieto parametre komplexne ovplyvňujú celkovú kvalitu bývania. Správny výber materiálu, jeho hrúbka a aplikácia závisia v prvom rade od tepelnotechnickej bilancie budovy. Určite si preto dajte vypracovať energetický certifikát. Ten je povinný pri stavbe nového objektu aj pri významnejšej rekonštrukcii.

Ako sprocesovať žiadosť o príspevok

Žiadať o finančnú podporu môžu záujemcovia pred zateplením aj po ňom. Vyplniť elektronický formulár však nestačí. Žiadosti  spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné odoslať aj v tlačenej forme na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a to do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej verzie.