Ak vám nevyhovujú podmienky, môžete podanú žiadosť o dotáciu vziať späť a prihlásiť sa o príspevok v niektorej z neskorších výziev.

V prvých dvoch výzvach na získanie dotácie na zateplenie z Plánu obnovy zaregistroval organizátor vyše 3 000 žiadostí. V 3. výzve, ktorá sa otvorila a pre vysoký záujem aj uzavrela 24. apríla, sa však podmienky výrazne zmenili. Predovšetkým narástla miera prefinancovania nákladov na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu zo 60 na 75 %. Viacerí z pôvodných žiadateľov preto uvažovali, či je možné vziať späť pôvodnú žiadosť a prihlásiť sa do novej výzvy s výhodnejšími podmienkami. Organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – takéto späťvzatia žiadostí skutočne akceptuje pri splnení niekoľkých podmienok.

Toto sú riziká, ak sa rozhodnete vziať späť žiadosť o dotáciu

Prvou podmienkou je, že o žiadosti ešte nebolo rozhodnuté. Inak povedané, žiadosť sa dá vziať späť iba vtedy, ak je v procese posudzovania. Akonáhle sa schváli a organizátor zašle návrh zmluvy, žiadosť sa už nedá vziať späť. Podľa informácií SAŽP sú z prvých dvoch výziev schválené žiadosti podané do decembra 2022 a z výzvy č.3 je schválených 327 rozhodnutí o dotácii a ďalších 80 je už v procese posudzovania. To znamená, že v prípade záujmu môžu z výzvy č.1 a 2 všetci žiadatelia z roka 2023 vziať späť svoje žiadosti, ak chcú využiť nové, výhodnejšie podmienky ďalších výziev. Tento krok si však treba dobre zvážiť.

„Faktom je, že v aprílovej, 3. výzve sa podmienky mierne zlepšili, keď stúpla miera spolufinancovania z Plánu obnovy na 75 % a zároveň išli hore maximálne sumy na zateplenie fasády, strechy a ďalšiu rekonštrukciu, z ktorých sa dotácia počíta. Súčasne sa zo 14- na 15-tisíc eur zvýšila maximálna dotácia pri energetickej úspore medzi 30 a 60 percentami. Na druhej strane záujem o dotáciu prudko narástol, keď organizátor zaregistroval 10-tisíc žiadostí len za 14 hodín. Preto neodporúčam ľuďom s podanými žiadosťami v 1. a 2. výzve riskovať a vziať späť žiadosti a dúfať, že sa im v 4. či ďalšej výzve podarí opäť podať žiadosť,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Navyše, proti späťvzatiu žiadosti hovorí aj faktor úspor. „Žiadosti podané v 1. a 2. výzve by mali byť čoskoro vyhodnotené. Najbližšia výzva bude vyhlásená koncom leta alebo v septembri a kým sa vyhodnotí, ubehnú ďalšie mesiace. To znamená, že majiteľ domu stratí minimálne jednu vykurovaciu sezónu, počas ktorej už mohol vďaka zatepleniu ušetriť na kúrení stovky eur. Nehovoriac o tom, že práca aj materiál pri zatepľovaní a ďalších úpravách domu budú za ďalší rok opäť o niečo drahšie,“ dopĺňa dôvody proti späťvzatiu žiadosti A. Prizemin.

Najprv podať novú a následne stiahnuť starú žiadosť

Matej Kerestúr zo Slovenskej agentúry životného prostredia spomenul pri nedávnej diskusii návod, ako vziať späť pôvodnú žiadosť bez toho, aby majiteľ domu riskoval stratu podpory. Odporučil podať online novú žiadosť, počkať na jej potvrdenie e-mailom a až následne podať späťvzatie starej žiadosti. Potom má majiteľ domu 15 dní na zaslanie podpísanej žiadosti a dokladu o veku domu a až týmto krokom sa jeho nová žiadosť dostane do procesu schvaľovania. Toto riešenie však má jednu podmienku: stará žiadosť sa dá vziať späť len vtedy, ak je ešte vo fáze posudzovania. Napríklad pri žiadostiach z 1. výzvy to už platilo len pri časti z nich a pri výzve č.3 to bude pravdepodobne podobné.

Žiadosť sa dá vziať späť cez formulár

Ako prakticky vziať späť žiadosť o dotáciu? Na webstránke programu Obnov dom sa nachádza vzor formulára, ktorý treba vyplniť a zaslať organizátorovi.

Vo formulári je potrebné správne označiť, v ktorej výzve ste žiadosť pôvodne podali. Takzvaná Pilotná výzva je výzva č.1 so štandardnými podmienkami vyhlásená 15. októbra 2022. Ako zvýhodnená je označená výzva č.2, vyhlásená s výhodnejšími podmienkami spolufinancovania z Plánu obnovy pre viacpočetné rodiny a ľudí s hendikepovaným dieťaťom.

Následne vypĺňate základné údaje o dome, pôvodnom žiadateľovi alebo splnomocnenej osobe. Dokument je treba podpísať a zaslať poštou alebo podať na niektorej z 10 regionálnych kancelárií SAŽP v ôsmich krajských mestách, Lučenci a Liptovskom Mikuláši.

Ziadost o zateplenie sa da vziat spat

Aj keď na webstránke programu Obnov dom ešte nefiguruje formulár pre späťvzatie žiadosti z výzvy č.3, časom pribudne. Späťvziať bude možné v rámci tohto programu do budúcnosti každú žiadosť.

Zabezpečte si čím skôr certifikát

Pred pracovníkmi Slovenskej agentúry životného prostredia aktuálne stojí veľká výzva v podobe vyhodnocovania žiadostí o dotáciu na zateplenie z aprílovej výzvy č.3. V nej podalo online žiadosť 10-tisíc majiteľov domov, z ktorých 8 100 splnilo aj ďalšiu podmienku a do 15. mája zaslali organizátorovi doplnené dokumenty. Ich žiadosti chce SAŽP s nasadením 100 zamestnancov vyhodnotiť a schváliť do 3 mesiacov  a zaslať žiadateľom návrh zmluvy. Od jej podpisu majú žiadatelia maximálne 3 mesiace na predloženie energetického certifikátu východiskového stavu. Aj keď sa žiadosti vyhodnocujú postupne – a teda aj zmluvy sa budú podpisovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov po schválení – nápor na odborníkov na vypracovanie certifikátu je už teraz vysoký. Preto je nevyhnutné vyhľadať a osloviť odborníka čím skôr.

„Na Slovensku je len niečo vyše dvesto certifikovaných odborníkov, ktorí majú oprávnenie vystaviť energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu. Ide o zložitejšiu verziu dokumentu, ktorá voči bežnému certifikátu obsahuje odborné odporúčania, čo všetko a akým spôsobom treba zrekonštruovať na rodinnom dome. Preto odporúčam nečakať a čím skôr uzavrieť zmluvu na prípravu certifikátu aj s fixným termínom dodania,“ odporúča Alexander Prizemin.

Energeticky certifikat si objednajte cim skor kvoli dlhym cakacim dobam

Pri energetických certifikátoch si treba dať pozor na neseriózne ponuky, ktorú ponúkajú vypracovanie bez obhliadky domu. Takýto certifikát môže obsahovať také nedostatky, kvôli ktorým môžete prísť o celú dotáciu. V tomto článku nájdete niekoľko rád, ako si vybrať seriózneho odborníka, ktorý vám pripraví kvalitný certifikát.

Netreba čakať na schválenie dotácie, ak ste splnili podmienky

Z dopytov a našej poradni je zrejmé, že mnoho ľudí čaká na odsúhlasenie dotácie a chce mať jednoznačné záruky o poskytnutí dotácie predtým, ako sa pustia do rekonštrukcie. Je to chyba, pretože takto strácajú vzácny čas a môžu premárniť najvhodnejšie obdobie na zateplenie – leto. Richard Paksi z platformy Budovy pre budúcnosť radí začať dom rekonštruovať čím skôr. Kto spĺňa základné podmienky, podal úspešne online žiadosť a následne v termíne poslal požadované doklady (formulár a potvrdenie veku domu), má istotu, že dotáciu dostane. Zostáva mu už len predložiť energetický certifikát do 3 mesiacov a dokončiť rekonštrukciu do 10 mesiacov od podpisu zmluvy.

Chcete mať 100 % istotu? Overte si energetickú úsporu na webe

Kto už má podanú žiadosť, ale presne nevie, čo všetko bude zatepľovať a rekonštruovať, môže si pomôcť bezplatným simulačným softvérom KORD. Vďaka nemu si vie nasimulovať zateplenie fasády, strechy, podlahy prízemia či nezatepleného podkrovia a stropu pivnice, ako aj výmenu okien a dverí a dokonca aj energetického zdroja. Program mu presne vypočíta, akú úsporu pri rekonštrukcii dosiahne. Vďaka programu KORD sa môže rozhodnúť, či len zateplí fasádu a získa základnú dotáciu do 15 000 eur, alebo sa pustí aj do výmeny okien a dverí a zateplenia strechy a získa dotáciu do 19 000 eur. „S prácami môžete začať hneď a budete mať istotu, že splníte požiadavky na zníženie spotreby energie,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Návod na prácu s programom KORD nájdete v tomto článku.