Na jar 2024 by sa mala spustiť ďalšia výzva pre podanie žiadosti o dotáciu na obnovu domu z projektu Obnov dom. K dispozícii bude len okolo 30 miliónov eur a dôraz bude na pripravenosť projektov.

Výzva č.3 je z väčšej časti vyhodnotená

Z aprílovej výzvy na získanie dotácie na obnovu domu z projektu Obnov dom spracoval organizátor k začiatku decembra drvivú väčšinu žiadostí. Z pôvodných 10-tisíc elektronicky vyplnených formulárov zaslalo písomné doklady 8 643 žiadateľov o dotáciu. Z nich Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) schválila žiadosti a podpísala zmluvu o čerpací finančného príspevku s 8 019 žiadateľmi. V spracovaní z tejto celkovo 3. výzvy ešte zostáva 428 žiadostí a pri 196 žiadateľov je už zrejmé, že financie kvôli nesplneniu podmienok nedostanú. Dôvod vysokého počtu žiadostí, ktoré ešte nie sú kompletne spracované, je 3-mesačná lehota na predloženie energetického certifikátu od podpisu zmluvy. Táto lehota síce uplynula v priebehu augusta, avšak ľudia, ktorí termín nestihli, dostali od SAŽP predĺžený termín.

Pri tejto tretej výzve na získanie financií z Plánu obnovy na rekonštrukciu rodinných domov bolo možné dostať 15-tisíc eur pri energetickej úspore od 30 do 60 % a k tomu dodatočný bonus 4 000 eur pri domoch, ktoré zateplením fasády a strechy (a prípadne aj viacerých častí domu) spolu napríklad s výmenou okien a dverí znížili primárnu potrebu energie o viac ako 60 percent. Keďže organizátor pre každú výzvu predbežne rezervuje financie pre maximálny počet žiadateľov, na 3. výzvu bolo alokovaných 190 miliónov eur.

Ak neviete, v akom stave je vaša žiadosť, môžete si na webstránke obnovdom.sk pozrieť Stav žiadosti, resp. skontrolovať, či sa vaše meno nachádza v Zozname žiadateľov, ktorí splnili podmienky.  

Vsetkoozatepleni.sk-V 3.vyzve programu Obnov dom poziadalo o dotaciu vyse 8600 majitelov domov

Najmenej úspešných žiadateľov bolo z prvých dvoch výziev

Z prvých dvoch výziev z jesene 2022 sú peniaze na obnovu domu alokované pre celkovo 2 692 žiadateľov. Vo zvýhodnenej výzve pre ľudí so štyrmi a viac deťmi v domácnosti, resp. ťažko zdravotne postihnutou osobou o príspevok na zateplenie a ďalšiu obnovu domu úspešne požiadalo 220 majiteľov rodinných domov. Aj napriek značne dlhému času zostáva ešte 9 žiadostí v posudzovaní.

Pri „štandardnej“ výzve z minulej jesene sa o financie úspešne uchádzalo 2 472 žiadateľov a aj z tejto výzvy je ešte v schvaľovaní 63 žiadostí. Pri prvých dvoch výzvach je dôvodom veľmi dlhého schvaľovania fakt, že k podaniu žiadosti bolo potrebné predložiť stavebné povolenie alebo ohlášku, dokument o veku domu a takisto aj vypracovaný energetický certifikát. Keďže časť žiadateľov tieto dokumenty nepripojila, dostali možnosť doplniť ich v ďalších mesiacoch. Okrem toho podmienkou bol aj trvalý pobyt ešte pred vyhlásením podmienok prvej výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu. Aj to bol dôvod zamietnutia celkovo 842 žiadostí. Pri prvých dvoch výzvach sú financie alokované len na žiadateľov, ktorí už majú podpísanú zmluvu alebo sú v procese spracovania žiadostí.

Októbrová výzva s 10-tisíc žiadosťami

Výzva z októbra 2023 priniesla zjednodušené podmienky, a to najmä v lehotách predkladania dokumentov. Až 90 dní po podpísaní zmluvy majú k dispozícii úspešní žiadatelia na predloženie fotografií pred obnovou, energetického certifikátu a pri viacerých majiteľoch domu aj podpísanej žiadosti notársky overeného splnomocnenia od spoluvlastníkov. Táto lehota väčšine žiadateľov uplynie v druhej polovici januára či úvodom februára 2024. Napriek tomu už dnes organizátor eviduje 2 138 prijatých a posúdených žiadostí aj s týmito dokumentmi a ďalších 642, ktoré sa práve spracúvajú. A ďalších 1 467 žiadostí má Slovenská agentúra životného prostredia takpovediac „v pošte“. Na celkovo 4. výzvu z októbra tohto roka bolo rovnako alokovaných 190 miliónov eur pre 10-tisíc žiadostí.

Len jedna výzva v roku 2024 za približne 30 miliónov eur

Program Obnov dom sa svojím charakterom líši od bežných eurofondových programov. Jednotlivé výzvy sa pri ňom pridávajú až do momentu, kedy sa kompletne vyčerpá celá alokovaná suma vyše pol miliardy eur. Je však rozdiel medzi alokovaním (rezervovaním) financií na jednotlivé výzvy a ich reálnym vyčerpaním. Z celkovej bilancie totiž „vypadávajú“ majitelia domov, ktorí síce stihli podať elektronickú žiadosť, ale potom bola ich žiadosť zamietnutá, keď nesplnili ďalšie podmienky. Peniaze pôvodne alokované na ich žiadosti sa následne opäť dostávajú „do obehu“ a môžu o ne žiadať majitelia domov v novej výzve.

Ako teda vyzerá priebežná bilancia? Pri prvých dvoch organizátor pomerne presne vie, aká suma z alokovaných zdrojov sa bude čerpať. Keďže pri podaní žiadosti sa posudzovalo stavebné povolenie a aj energetický certifikát a v ňom odporúčané opatrenia, už pri schvaľovaní žiadosti bolo zrejmé, akú sumu žiadateľ získa. Okrem toho príspevok mohol dosiahnuť maximálne 60 percent investície. To znamená, že z prvých dvoch výziev bude pravdepodobne vyplatených majiteľom domov približne 40 miliónov eur.

Pri 3. výzve organizátor alokoval na každú žiadosť 19-tisíc eur, ale zo skúsenosti bude väčšina žiadateľov „siahať“ skôr po 15-tisícovej dotácii. Realistický odhad čerpania je tak okolo 135 miliónov eur. Pri októbrovej 4. výzve sa dotácia zvýšila na 80 % pre ľudí, ktorí obnovu domu dokončia do konca októbra 2024. A zároveň mali žiadatelia viac času na prípravu celej rekonštrukcie. Aj preto je pravdepodobné, že viac ľudí siahne po maximálnej dotácii a celkové čerpanie financií by sa mohlo priblížiť 170 miliónom eur.

Vsetkoozatepleni.sk-Na zateplenie domu viete ziskat dotaciu az 19000 eur

Momentálne pri programe Obnov dom prebieha celkovo piata, mimoriadna výzva pre ľudí postihnutých zemetrasením a krupobitím na východnom Slovensku. Ide celkovo o 76 obcí postihnutých krupobitím, v ktorých sa môže o financie uchádzať každý majiteľ domu a ďalších takmer 2 000 domov poškodených zemetrasením. Keďže výzva bude otvorená až do konca júla 2024, je vysoko pravdepodobné, že väčšina majiteľov domov sa do nej prihlási. A to zvlášť preto, že podmienky sú pre krízovú situáciu mimoriadne zvýhodnené a Slovenská agentúra životného prostredia prepláca až 95 nákladov. Okrem toho sú sumy zvýšené na maximálne 18 000 eur pri energetickej úspore do 60 percent a až 22 800 eur pri znížení energetickej náročnosti domu o vyše 60 %. Je pravdepodobné, že v 5. výzve sa minie 150 miliónov eur.

Z celkového rozpočtu 528 miliónov na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy je v doterajších výzvach alokovaných 495 miliónov eur. Nutne to neznamená, že sa všetky financie minú na doterajšie žiadosti o dotácie, keďže časť majiteľov domov napríklad nemusí stihnúť termíny na dokončenie obnovy alebo dosiahnuť požadovanú energetickú úsporu. Každopádne, pre rok 2024 to pravdepodobne vyzerá len na jednu novú výzvu na predkladanie žiadostí. Ak máte záujem získať dotáciu v roku 2024, kľúčové bude dobre sa pripraviť.

Ak chcete ešte získať dotáciu, naplánujte si komplexnú rekonštrukciu

Zo zatiaľ dostupných informácií sa zdá, že kvôli nižšiemu objemu peňazí v novej výzve, ktorá sa pripravuje na jar 2024, sa bude dôraz klásť na čo najlepšiu pripravenosť rekonštrukcie. To znamená, že vyššiu šancu na získanie až 19-tisíc eur na obnovu budú mať tí majitelia rodinných domov, ktorí si naplánujú komplexnú rekonštrukciu s predpokladanou energetickou úsporou nad 60 % a budú mať už k žiadosti pripravený projekt a energetický certifikát. „Všetky rekonštrukcie rodinných domov financovaných z Plánu obnovy musia byť dokončené a vyúčtované najneskôr v roku 2026. To znamená, že organizátor v novej výzve v budúcom roku bude klásť dôraz na pripravenosť majiteľov domov na rekonštrukciu, aby sa stihli zrealizovať a súčasne vyčerpali maximálnu sumu na komplexnú rekonštrukciu. Preto je dôležité zvážiť zateplenie fasády aj strechy ideálne v kombinácii s výmenou okien a dverí a dať si čím skôr pripraviť stavebný projekt aj s energetickým certifikátom. Týmto spôsobom zvýšite vašu šancu získať financie,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Ešte predtým, ako zavoláte odborníkovi a objednáte si projekt a certifikát, je dôležité premyslieť si, čo všetko a ako chcete obnoviť. Pomôže vám pri tom Technické poradenstvo Isover bezplatným poradenstvom k výberu a kombinácii materiálov pre zateplenie, prepočtami celého izolačného systému na rodinný dom, návrhom potrebného objemu materiálov, ale napríklad aj kladačským plánom pre ploché strechy. Technické poradenstvo Isover môžete kontaktovať mailom na poradenstvo@isover.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 139 139.

Vsekoozatepleni.sk-Bezplatne poradenstvo k zatepleniu a rekonstrukcii domu