Ministerstvo životného prostredia pravdepodobne nebude vyplácať dotácie na výmenu kotlov na pevné palivá. Dôvodom má byť nezáujem a komplikácie s prihlasovaním obcí. Na túto dotáciu bolo pôvodne pre rok 2020 vyčlenených 35 miliónov eur, ktoré mala Slovenská agentúra životného prostredia využiť na rozdelenie približne 10 000 kotlov v domácnostiach. Aj bez tejto dotácie však na Slovensku majú majitelia domov viacero možností, ako urobiť svoje domy energeticky efektívnejšími. Zároveň zateplením a zmenou starých energetických zdrojov za moderné prispejú k vyššej kvalite ovzdušia. Je to totiž práve znečistenie zo starých kotlov na tuhé palivá, ktorá má na svedomí časť zdravotných problémov obyvateľov dedín a miest na Slovensku.

Ako môžu majitelia urobiť svoje rodinné domy energeticky efektívnejšími?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje príspevok na zateplenie starších rodinných domov s cieľom zlepšiť ich energetickú hospodárnosť. Príspevok sa vzťahuje na stavebné úpravy, akými sú zateplenie obvodových stien a strechy, zateplenie deliacich priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenu okien a dverí. V rámci zateplenia je možné príspevok využiť aj na výmenu starého kotla za nový, prípadne vyregulovanie vykurovacieho systému. Príspevok môže dosiahnuť až 40 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 8 000 eur. Navyše môže majiteľ domu získať 800 eur za náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnej žiadosti o príspevok alebo vystavením energetického certifikátu.

Dotácia na výmenu kotlov vs. energetická efektívnosť domov

Ak ste chceli vymeniť svoj kotol na pevné palivá, mali by ste zvážiť iné druhy zvýšenia energetickej hospodárnosti budov. Na zvýšenie energetickej efektívnosti domov a budov môžete využiť taktiež príspevok na obnoviteľné zdroje energie. Na nový, ekologický zdroj tepla je pre staršie domy v rámci projektu Zelená domácnostiam v roku 2020 k dispozícii príspevok až 3 400 eur.

Príspevok sa dá využiť na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, akými sú

  • fotovoltické panely,
  • slnečné kolektory,
  • tepelné čerpadlá,
  • kotly na biomasu,
  • veterné turbíny.

Vsetko o zatepleni Energeticka hospodarnost domov Slnecne kolektory

Aj v roku 2020 opäť platí, že poukážky pokrývajú významnú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Maximálna výška podpory je 50 % z fakturovanej ceny dodávky zariadenia a inštalačných prác. Dôležité je, aby sa dodávka zariadenia, jeho montáž a inštalácia zrealizovala až po vydaní poukážky. Základnou podmienkou podpory na nákup a inštaláciu kotlov na biomasu je nahradenie starého kotla na uhlie. Cieľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v tomto programe je totiž znižovanie znečisťovania prostredia spaľovaním nekvalitných fosílnych palív.

Žiadosť o poukážku na obnoviteľné zdroje energie môžete od júna 2020 podávať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do tzv. zásobníkov. Systém prijíma žiadosti počas celého oprávneného obdobia, až kým sa nevyčerpá zásobník s vyčlenenými financiami.