Aj keď možnosť podať žiadosť o príspevok na zateplenie má trvať do 30 júna 2021, vzhľadom na striktný limit (prijíma sa len prvých 200 žiadostí) bude čas na žiadosť oveľa kratší. Je vysoko pravdepodobné, že počet voľných žiadostí sa vyčerpá po pár dňoch a výzva sa uzavrie. Odporúčame preto podať si žiadosť čím skôr, ideálne hneď v utorok 18.5. V tomto článku sa dozviete, čo budete k žiadosti potrebovať.

Na získanie príspevku na zateplenie treba projekt

Žiadosť o príspevok na zateplenie sa podáva vyplnením elektronického formulára tu. Ak sa len chystáte zatepľovať, budete k žiadosti potrebovať okrem súhlasu spoluvlastníkov rodinného domu najmä projekt zateplenia rodinného domu. V tomto bode je potrebné zvýšiť pozornosť. Mnohí ľudia totiž žiadajú o príspevok na zateplenie v predstave, že budú realizovať napríklad len výmenu okien a štát im na ňu prispeje. Realita je iná. Cieľom podpory je zlepšiť energetickú hospodárnosť celého domu. To znamená, že potrebujete realizovať všetky práce, aby sa váš dom celkovo posunul do lepšej energetickej triedy v súlade s normou. Inak povedané, požiadavky normy musia spĺňať nielen zateplené, ale aj nezateplené časti domu. Kľúčový je v tomto smere projekt. Oslovený projektant vám poradí, čo všetko je potrebné na dome rekonštruovať, aby ste spĺňali normu, čiže dostali energetický certifikát a po zdokladovaní výdavkov získali aj finančný príspevok na zateplenie.

Zateplenie ako súčasť kompletnej rekonštrukcie

Do oprávnených výdavkov pre žiadosť o príspevok patrí zateplenie obvodových stien a strechy vrátane výmeny krytiny, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmena okien. Kľúčové pri každej rekonštrukcii je zateplenie domu, a to stien od zeme až po strechu a takisto zateplenie samotnej strechy. „Všetkým majiteľom starších domov odporúčame, aby nerenovovali po častiach a postupne, ale pustili sa na jeden raz do kompletnej rekonštrukcie domu od zeme až po strechu. Vďaka tomu sa v prvom rade vyhnete rizikám, ktoré hrozia, ak je zateplená len časť domu a pri zvyšku stavby sa prejavia tepelné mosty a iné neduhy. Navyše pri kompletnej rekonštrukcii začnete okamžite šetriť maximum výdavkov na energie. Kompletná rekonštrukcia je jediný spôsob, ako môžete naplno využiť štátny príspevok na zateplenie a získať až 8 800 eur štátneho príspevku,“ odporúča Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Štát vám preplatí 40 % nákladov na zateplenie (maximálne 8 800 eur)

Majiteľ rodinného domu môže od štátu získať príspevok na zateplenie vo výške až 40 % oprávnených a uhradených nákladov, maximálne 8 800 €. Na samotné zateplenie je určená maximálna výška príspevku 7 000 €. Ďalších 500 € môžete získať, ak po rekonštrukcii dosiahnete hodnotu potreby tepla pre nízkoenergetickú budovu. Tento príspevok stúpa na 1 000 € pri ultranízkoenergetickej budove. No a ďalších 800 € je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie, žiadosti o príspevok na zateplenie a energetického certifikátu.

Kto má nárok na príspevok na zateplenie rodinného domu? Podmienky spĺňajú všetky rodinné domy, ktoré boli skolaudované aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia. Žiadať o príspevok na zateplenie môžu podať majitelia rodinného domu, ktorý je využívaný výlučne na bývanie (na adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby). Dom takisto nesmie presahovať celkovú podlahovú plochu 150 m2 pri jednopodlažnom alebo 300m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome. Medzi výlukami sú tiež domy, na ktoré už majitelia získali podporu na zateplenie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Všetky detailné informácie o príspevku na zateplenie staršieho rodinného domu sú dostupné tu.