Odteraz si môžete stav svojej žiadosti o dotáciu na zateplenie z výzvy č.3 overiť na webe Slovenskej agentúry životného prostredia. Okrem toho organizátor hlási, že už spracoval všetky žiadosti z výzvy č.2.

Pätina žiadostí je spracovaná, stav žiadosti o zateplenie si viete overiť

Posudzovanie žiadostí o dotáciu na zateplenie sa v poslednom čase výrazne urýchlilo. Slovenská agentúra životného prostredia po zvýšení počtu pracovníkov na oddelení evidovania a kontroly žiadostí spracuje každý týždeň 350 až 400 žiadostí o zateplenie z výzvy č. 3 programu Obnov dom. Vedenie SAŽP avizuje snahu posúdiť všetky žiadosti o dotáciu na zateplenie najneskôr do konca leta.  

Dobrou správou je, že majitelia domov, ktorí úspešne požiadali 24. apríla o dotáciu na zateplenie a následne do 17. mája zaslali do agentúry požadované doklady, si môžu teraz online overiť stav svojej žiadosti.

Na úvodnej stránke webu obnovdom.sk pribudla v pravom dolnom rohu ikonka s názvom „Stav vašej žiadosti“.

Stav ziadosti - dotacia na zateplenie - si mozete overit na webe

Pre overenie stavu žiadosti o zateplenie stačí zadať identifikátor – dvanásťmiestne číslo z prvej strany podanej žiadosti. Toto číslo sa nachádza aj v e-maili, ktorý majitelia domov po podaní žiadosti dostali do svojej elektronickej schránky. Tu si môžete overiť stav vašej žiadosti.


Podľa organizátora je percento schválených žiadostí veľmi vysoké. Z posúdených 1960 žiadostí ku koncu júna nesplnilo podmienky len 15 žiadateľov. Celkovo podalo žiadosť o zateplenie vo výzve č.3 až 10-tisíc majiteľov rodinných domov, z ktorých vyše 8 100 doručilo organizátorovi podpísaný formulár a doklad o veku domu, čím sa ich žiadosť posunula na schvaľovanie. Kto tieto doklady Slovenskej agentúre životného prostredia nezaslal, mal by dostať náhradný termín na ich doručenie.

Namiesto certifikátu tzv. projektové energetické hodnotenie

Aký je ďalší postup? Po posúdení žiadosti vám príde do mailu návrh zmluvy, ktorý treba podpísať a zaslať späť do SAŽP. Následne máte 10 mesiacov na zrealizovanie zateplenia. Ešte skôr – do 3 mesiacov – by ste mali predložiť energetický certifikát východiskového stavu. Je to kľúčový dokument, ktorým odborník opisuje pôvodný stav domu pred obnovou.

Faktom je, že na Slovensku je len niečo cez 230 odborníkov s oprávnením vypracovať energetický certifikát vo verzii, ktorú vyžaduje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Je to veľmi málo v porovnaní s 10-tisíc žiadosťami o dotáciu. V praxi to znamená, že vypracovanie certifikátu môže trvať aj viac ako 3 mesiace. „Seriózny certifikátor by vám mal hneď pri oslovení povedať, dokedy vám vie certifikát vystaviť. Ak sa tak nestane, treba si túto informáciu pýtať. A ak to termínovo bude „natesno“, môžete si dať vypracovať ako náhradné riešenie takzvané projektové energetické hodnotenie,“ radí ako postupovať Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Projektové energetické hodnotenie je riešenie, ktoré je povinné pre majiteľov domov, ktorí začali s rekonštrukciou už pred podaním žiadosti o dotáciu. Do oprávnených nákladov sa totiž počítajú všetky práce na zateplení fasády, strechy, podláh alebo výmena okien a dverí po 1. februári 2020. SAŽP však vzhľadom na aktuálnu situáciu odsúhlasila, že certifikát východiskového stavu je možné nahradiť aj projektovým energetickým hodnotením.

Projektove energeticke hodnotenie ako alternativa k energetickemu certifikatu

Pozor na spôsob výpočtu

Pri projektovom energetickom hodnotení však netreba zabudnúť na dôležitú vec: zladenie spôsobu výpočtu. „Aj keď si idete objednať projektové energetické hodnotenie, nezabudnite vyhľadať aj certifikátora, ktorý vám bude robiť záverečný certifikát po skončení rekonštrukcie. S ním je potrebné zladiť výpočet energetickej úspory. Inak povedané, musíte sa uistiť, že projektant (ktorý pripraví projektové energetické hodnotenie) aj certifikátor (ktorý bude robiť neskôr finálny certifikát) budú počítať úsporu primárnej energie rovnakým postupom. V opačnom prípade sa môže stať, že energetická úspora vyjde menej ako 30 % a vy nedostanete z dotácie nič,“ prízvukuje Alexander Prizemin.

V tomto článku nájdete detailné informácie, kde a ako nájsť projektanta pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia a ako si ešte predtým overiť energetickú úsporu pri rekonštrukcii.

Na obhliadku s odborníkom je dobré ísť pripravený aj so zámerom, čo chcete zatepliť a obnoviť. Keďže zateplenie nie je vôbec jednoduchá vec, je vždy užitočné sa poradiť s odborníkmi. Všetko okolo zateplenia viete prediskutovať s odborníkmi z Technickej podpory Isover. Radi vám zodpovedia vaše otázky. Môžete im poslať e-mail na poradenstvo@isover.sk alebo zavolať na bezplatnú linku 0800 139 139. Prípadne môžete vyplniť kontaktný formulár a špecialisti vás budú kontaktovať. Táto služba je bezplatná.

Žiadosti o zateplenie z výzvy č.2 sú konečne spracované

Medzi dvoma pilotnými výzvami na prijímanie žiadostí o dotáciu na zateplenie, ktoré sa spustili na jeseň 2022, bola aj výzva pre viacdetné rodiny a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom. Obe pilotné výzvy sa uzatvorili koncom februára tohto roka. Z nich sa zatiaľ organizátorovi podarilo uzavrieť hodnotenie všetkých žiadostí práve vo výzve č.2 pre znevýhodnené rodiny. Nárok na preplatenie až 95 % oprávnených výdavkov mali viacdetné rodiny (štyri a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov. Maximálna výška finančného príspevku z Plánu obnovy predstavovala 18 000 eur.

Podľa SAŽP už v tomto momente všetci žiadatelia vedia, či získali finančný príspevok na obnovu domu. Podľa dostupnej štatistiky splnilo podmienky výzvy 87 žiadateľov a nesplnilo 26. Ďalším 161 žiadateľom už odišla výzva na doplnenie dokumentov. Okrem toho šesť majiteľov domov svoju žiadosť stiahlo.

Späťvzatie žiadosti o zateplenie je riskantné, dobre si ho zvážte

Takzvané späťvzatie je v praxi motivované výhodnejšími podmienkami, ktoré SAŽP uplatnila vo výzve č.3, pričom je predpoklad, že rovnako výhodné budú aj v ďalších výzvach. Najvýraznejší rozdiel spočíva vo vyššom percente dotácie, ktoré sa vo výzve č.3 zvýšilo na 75 % nákladov z pôvodných 60 % v oboch pilotných výzvach.

Späťvzatie žiadosti sa dá urobiť do momentu uzavretia posudzovania. Ak majiteľovi domu prišla informácia o schválení žiadosti, táto sa už nedá vziať späť. To znamená, že možnosť späťvzatia je otvorená u časti majiteľov domov, ktorí podávali žiadosť vo výzve č.1, ktorú organizátor ešte kompletne nevyhodnotil. Z vyše 3-tisíc žiadostí je aktuálne spracovaná približne polovica. V každom prípade si však tento krok treba dobre zvážiť, pretože záujem o dotácie je aktuálne veľmi vysoký a môže sa stať, že sa majiteľovi domu nepodarí podať novú žiadosť. V tomto článku sa dočítate o všetkých rizikách späťvzatia žiadosti.