Vláda minulý týždeň schválila aktualizáciu Plánu obnovy a zapracovanie osobitnej kapitoly REPowerEU s opatreniami pre odstrihnutie sa od ruských fosílnych palív. Pre majiteľov rodinných domov z toho plynú dve dobré správy:

  • Na jeseň by sa mohla spustiť výzva ObnovDomLight po vzore českého programu Zelená úsporám Light, ktorá umožní získať dotáciu aj pri čiastkovej rekonštrukcii
  • Zároveň by mohlo začať fungovať priebežné financovanie (čiže dotáciu budú môcť majitelia domov s nízkymi príjmami získať vopred)

V tomto článku sa o plánovaných novinkách dozviete viac.

V čom by sa od jesene mohla zmeniť dotácia na zateplenie pre nízkopríjmových majiteľov domov

Podľa prieskumov si väčšina majiteľov rodinných domov rekonštruuje svoje bývanie postupne. To napríklad znamená, že jeden rok vymenia okná, o nejaký čas si nasporia nanovo financie a zateplia fasádu a keď si opäť vytvoria nejaké úspory, príde na rad strecha. Bez dotácie na zateplenie či iného príspevku na rekonštrukciu väčšina ľudí skrátka nemá dosť úspor na komplexnú obnovu domu. To okrem iného znamená, že títo ľudia sa nevedia dostať k štandardnej dotácii na zateplenie z programu Obnov dom, keďže podmienkou je zaplatiť si rekonštrukciu z vlastných úspor a až následne je možné získať späť časť peňazí v podobe dotácie.

Dotácia na čiastkovú rekonštrukciu domu

Odborníci preto už od spustenia programu Obnov Dom volali po možnosti, aby bolo možné podporiť aj čiastkovú rekonštrukciu domu a súčasne čerpať dotáciu vopred. Doteraz sa to nedalo, keďže využitie európskych financií si vždy vyžaduje najprv dokončenie celého projektu a až potom prichádza na rad vyplatenie dotácie (tak fungujú eurofondy dlhodobo a má to svoju logiku). Schválením aktualizácie Plánu obnovy sa do systému dostanú financie zo slovenského štátneho rozpočtu, ktoré takzvané priebežné financovanie umožnia. To znamená, že doplnením európskych prostriedkov o slovenské financie budú môcť žiadatelia dostať dotáciu na čiastkovú rekonštrukciu vopred.

Priebežné financovanie obnovy domu

„Je nepochybné, že komplexná rekonštrukcia v jednom kroku je najrýchlejším riešením, ako znížiť energetickú spotrebu domu. Na druhej strane, len málokto má niekoľko desiatok tisíc eur, aby komplet dokázal prerobiť svoj dom, čiže zatepliť fasádu aj strechu, vymeniť okná a ideálne aj energetický zdroj. Preto je výbornou správou, že od jesene by sa mala dať získať dotácia aj na čiastkovú rekonštrukciu, napríklad len na zateplenie fasády, ktoré dokáže najviac znížiť účet za energie na vykurovanie. Zároveň by sa dotácia mala vyplácať vopred,“ hodnotí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Táto možnosť by mala byť prístupná primárne pre nízkopríjmové rodiny trpiacimi tzv. energetickou chudobou, čiže ľudí s nízkymi príjmami a vysokými výdavkami na energie. To znamená, že budú môcť získať menší obnos peňazí vopred a cielene na čiastkovú rekonštrukciu domu.

Podpora na ciastocnu obnovu domu a rekonstrukciu

Ako funguje úspešný český program Zelená obnova Light

Slovensko sa pravdepodobne pri príprave novej jesennej výzvy bude inšpirovať českým programom Zelená obnova Light, ktorý umožňuje získať vopred dotáciu na čiastkovú rekonštrukciu jednej časti:

V Čechách tento program cieli na ľudí, ktorí nedokážu splniť finančné podmienky klasického dotačného programu (čiže zafinancovať veľkú rekonštrukciu z vlastných úspor a následne žiadať o dotáciu alebo nespĺňajú podmienky pre získanie úveru) a sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku 3. stupňa alebo boli poberateľmi príspevku na bývanie.

Dotácia na obnovu domu pre nízkopríjmových žiadateľov

Tento princíp rešpektuje prístup majiteľov domov, z ktorých väčšina podľa prieskumov uprednostňuje postupnú rekonštrukciu. Slovenská vláda na tento krok „odklepla“ na dofinancovanie Plánu obnovy sumu 40 miliónov eur a zároveň hovorí, že ďalšie financovanie bude nasledovať z modernizačného fondu.

Čiastočná rekonštrukcia domu s dotáciou na Slovensku

V podmienkach slovenskej verzie ObnovDomLight budú pravdepodobne oprávnení žiadatelia o čerpanie dotácie vopred definovaní tzv. energetickou chudobou, čiže nízkym príjmom pod istú hranicou a vysokými objektívnymi výdavkami na energie. Kto bude podmienky spĺňať, bude môcť získať dotáciu vopred s tým, že sa nebude vyžadovať dosiahnutie minimálnej energetickej úspory (aktuálne je to aspoň 30 %).

Nová podpora pre predprojektovú prípravu

Ďalších 10 miliónov eur odsúhlasila vláda na projektovú podporu obnovy rodinných domov v teréne. Tento krok má ďalej zlepšiť služby pre nízkopríjmových žiadateľov o dotáciu tým, že zaplatí predprojektovú prípravu a zlepší informovanosť o možnostiach financovania a úsporách energie. „Zo skúseností vieme, že každú rekonštrukciu by mal navrhnúť odborník tak, aby sa myslelo na „ošetrenie“ problémových miest domu a zaručila sa dlhá životnosť zateplenia. Na obhliadkach domov a príprave dokumentácie však ľudia tradične šetria, najmä ak nemajú peniaze nazvyš na samotné zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu. Práve preto je dôležité, že štát podporí predprojektovú prípravu a informovanie majiteľov domov o tom, aké majú možnosti financovania a úspor energie podloženú energetickým certifikátom. V kombinácii s už existujúcou dotáciou na projektovú dokumentáciu sa tak zateplenie a ďalšie práce budú môcť zrealizovať vo vysokej kvalite,“ vysvetľuje Alexander Prizemin.

Priebezne financovanie obnovy domu_predprojektova priprava

Spotreba energií sa ide znižovať aj vo verejných budovách

Zapracovanie osobitnej kapitoly REPowerEU so sebou prináša kroky k zníženiu energetickej spotreby vo verejných budovách. Obsahuje napríklad alokáciu na obnovu historických budov, opatrenia na zníženie spotreby energie v štátnych budovách, ale aj tzv. pasportizáciu  4 000 verejných budov, aby mal štát prehľad o stave nehnuteľností vo svojom vlastníctve a mohol ich postupne rekonštruovať.

Platforma Budovy pre budúcnosť považuje za kľúčové získanie údajov o spotrebe energie vo verejných budovách cez  inštaláciu meračov a podporu zberu a spracovania dát na centrálnej úrovni.

„Dostupnosť aktuálnych dát o spotrebe energií je kľúčová pre identifikáciu možností na úsporu energie, ako aj na plánovanie investícií do opatrení spojených so znižovaním energetickej náročnosti budov. Bez znalosti súčasnej spotreby nie je dostatočne možné plánovať opatrenia na úsporu energie resp. jej nahradenie obnoviteľnými zdrojmi energie,“ uvádza Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť.

Slovensko bude mať v rámci novej kapitoly REPowerEU k dispozícii dodatočných približne 400 miliónov eur. Cieľom týchto opatrení je ďalej znižovať našu závislosť od ruských fosílnych palív vďaka vyššej energetickej efektívnosti, diverzifikácii dodávok a nahradeniu fosílnych palív urýchleným prechodom Európy na čistú energiu.  Dôležitú rolu pritom zohrávajú úspory energie práve v sektore budov.