Či už ste sa rozhodli pre rekonštrukciu a zateplenie domu preto, lebo chcete zabrániť tepelným stratám alebo chcete jednoducho novú krajšiu fasádu, uhradenie časti nákladov od štátu je veľkou finančnou úľavou. Štát vám preplatí 40% z toho, čo ste na zateplenie minuli, a to môže  predstavovať dotácie až 8 800 €.

Pre koho sú dotácie na zateplenie domu určené?

Štát sa rozhodol motivovať majiteľov starších rodinných domov, aby obnovili svoje príbytky a investovali do zateplenia. Dôvod je ten, že z takmer 800 000 domov na Slovensku je obnovená asi tretina z nich. Ak ste majiteľom rodinného domu na území Slovenska a skolaudovali vám ho aspoň 10 rokov pred zatepľovaním, pravdepodobne máte na dotácie na zateplenie od štátu nárok.

Kto môže požiadať o dotáciu na zateplenie

Mnohí si mylne myslia, že žiadateľom môže byť iba slovenský občan, no nie je to pravda. Môže ísť aj o občana členského štátu Európskej únie alebo iných vybraných krajín, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. V dome, na ktorý chcete dostať dotáciu nemusíte dokonca ani bývať, zákon to totiž presne neupravuje. Stačí, ak ho máte vo vlastníctve a nesídli v ňom prevádzka žiadnej firmy. V prípade, že dom má majiteľov viac, požiadajte spoluvlastníkov o splnomocnenie a písomný súhlas. Na posúdenie žiadosti nemá vplyv ani to, či máte dom ako zábezpeku úveru. Dbajte však na to, aby zatepľovanie bolo podľa platnej technickej normy – práce radšej zverte licencovanej spoločnosti.

Obnova domu s finančným príspevkom na zateplenie

Ak vám štát žiadosť schváli, bezhotovostným vkladom na účet sa vám vráti podstatná časť toho, čo ste investovali do zateplenia strechy, fasády alebo výmeny okien. Okrem toho môžete príspevok po novom využiť napríklad aj na výmenu kotla, ak ste naň doteraz nezískali nejakú inú dotáciu a je súčasťou zatepľovacích prác. Zväčšila sa aj povolená celková podlahová plocha, ktorá je pri jednopodlažnom dome 150 m2 a pri viacpodlažnom 300 m2. Započítava sa do nej celé vykurované podlažie a, naopak, nezarátava sa podlažie, ktoré slúži iba ako technické (sklad, kotolňa). Ak máte bungalov a na jednom podlaží priestory vykurované aj nevykurované, tepelnú ochranu domu posúdi projektant. Toho budete potrebovať na vypracovanie záväzného dokumentu.

Aký je postup pri podávaní žiadosti?

Príspevok poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky každoročne od roku 2016. Po vyhlásení výzvy, spravidla raz ročne, určí termín, odkedy dokedy môžete žiadosti podávať. Na rok 2018 je to obdobie od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018. Nenechávajte si to však na poslednú chvíľu – podávanie žiadostí môžete byť ukončené aj skôr, ak sa naplní stanovený počet, čiže 500. Od štartu programu zatiaľ takáto situácia nebola, ale z roka na rok počet žiadateľov stúpa. Minulý rok zastavilo ministerstvo relatívne veľký počet žiadostí práve pre nedodržanie lehôt alebo nepredloženie kompletnej žiadosti.

Zoznam príloh, ktoré treba pripojiť k žiadosti je pomerne rozsiahly. Patrí medzi ne aj projektové energetické hodnotenie (pred zateplením) alebo energetický certifikát (po zateplení). Nenechajte sa tým odradiť, vypracuje vám ich projektant alebo iný špecialista na tepelnú ochranu budov a s nákladom na ich vyhotovenie tiež pomôže štát. Z celkovej maximálnej výšky príspevku 8 800 € je 800 € určených práve na náklady spojené s vypracovaním týchto dokumentov.

Základný prehľad podmienok aj zoznamy dokumentov, ktoré je potrebné dodať, nájdete v časti https://vsetkoozatepleni.sk/statna-podpora-zateplovania/. Žiadosti sa posudzujú v poradí, v akom boli predložené. O prípadných nedostatkoch vás bude ministerstvo informovať a požiada vás o ich odstránenie.