Trieda A0 je povinná pre všetkých, príspevok na zateplenie novostavby stratil prínos

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky potvrdilo to, čo sa medzi odborníkmi predpokladalo už dlhšie. V blízkej budúcnosti nepripravuje novú výzvu pre podávanie žiadostí o príspevok na zateplenie novostavieb. Zároveň nechystá žiadnu legislatívnu úpravu podmienok a takisto sa nepripravuje ani iný typ podpory pre nové rodinné domy.

Čo to v praxi znamená? Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov vytvoril okrem iného podmienky pre podporu zlepšovania energetických vlastností domov. Vznikli z toho dva programy:

V čase, kedy norma vyžadovala pri novostavbách energetickú triedu A1, mohli majitelia získať finančný príspevok za to, že stavali v lepšej norme A0. Posledná, celkovo tretia výzva, prebehla v novembri 2020.

Bez príspevku na zateplenie novostavby

Od 1. januára 2021 však platí podľa novej vyhlášky pre všetky novostavby povinnosť stavať v energetickej triede A0. Tým pádom sa samotná podstata príspevku – finančne pomáhať ľuďom, ktorí stavajú domy s nižšou spotrebou energie ako vyžadovala legislatíva – vytratila. Teoreticky by štát mohol podmienky zmeniť a odmeňovať za výstavbu nulových rodinných domov, ktoré potrebujú ešte menej energie ako domy v triede A0. Štát sa však rozhodol uprednostniť výrazne väčší problém, ktorý Slovensko potrebuje riešiť a má potenciál dramaticky znížiť spotrebu energií. Tým je obnova starších rodinných domov v rámci pripravovaného programu Zelená obnova, ktorá má priniesť zníženie energetickej spotreby minimálne o 30 percent. To znamená, že na novostavby nebudú môcť majitelia získať od ministerstva dopravy v najbližšej budúcnosti žiadnu finančnú podporu.

Podpora až 3 400 eur na nový zdroj energie

Majitelia nových rodinných domov však aj naďalej môžu žiadať o príspevok na nový zdroj na obnoviteľnej energie. Sumou až 3 400 eur štát naďalej podporuje kúpu a inštaláciu

  • tepelného čerpadla,
  • fotovoltických panelov,
  • kotlov na biomasu,
  • slnečných kolektorov
  • veterných turbín.

Konkrétna suma (ktorá sa pohybuje od 1 400 do 3 400 eur) je odvodená od druhu zariadenia. Viac informácií môžu záujemcovia nájsť na našom portáli.

„Pre slnečné kolektory a kotly na biomasu sú ešte voľné financie pre tento rok, žiadosti o podporu pri tepelných čerpadlách a ďalších zdrojoch sa budú postupne riešiť od januára 2022. Ak o podporu žiada  majiteľ novostavby, potrebuje zdokladovať, že pôvodne sa v projekte uvažovalo s kotlom na tuhé fosílne palivo,“ vysvetľuje Alexander Prizemin z projektu vsetkoozatepleni.sk.

Splnenie tejto podmienky sa dá preukázať dvoma spôsobmi. Ideálne je, ak je v kópii právoplatného stavebného povolenia explicitne uvedené, že pôvodne bol v projekte navrhnutý kotol na spaľovanie tuhého fosílneho paliva. Ak povolenie túto informáciu neobsahuje, prikladá sa iná technická dokumentácia, z ktorej splnenie podmienky jednoznačne vyplýva.