Organizátor projektu Zelená domácnostiam koncom marca mimoriadne navýšil podporu pre obnoviteľné zdroje o 5 miliónov eur. Financie sa vyčerpali za necelú polhodinu.

Mimoriadnych 5 miliónov zo Zelená domácnostiam sa minulo rýchlo

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA pôvodne zastavila prijímanie žiadostí o dotáciu na ekologické zdroje energie z programu Zelená domácnostiam koncom februára 2023. Následne mimoriadne uvoľnila sumu 5 miliónov eur pre zhotoviteľov, aby aktivovali už vystavené poukážky pre dodávku a inštaláciu obnoviteľných zdrojov tepla. O aktivovanie poukážky na obnoviteľné zdroje energie požiadalo vo štvrtok 23. marca 2023 takmer 400 zhotoviteľov pre celkovo 2 745 zariadení. Suma 5,6 milióna eur, ktorá bola k dispozícii po navýšení prostriedkov po nevyužitých poukážkach z minulosti, bola presiahnutá v priebehu 24 minút. Následne organizátor vydávanie poukážok zastavil.

Celkovo sa pri mimoriadnom kole žiadostí o dotáciu aktivovalo 1 168 poukážok na tepelné čerpadlá, 1 277 na fotovoltické panely, 232 na solárne kolektory a 68 na kotly na biomasu.

Žiadosti aktuálne slúžia len na zisťovanie záujmu o dotácie

Na webe Zelená domácnostiam je registrácia nových žiadostí na obnoviteľné zdroje energie aj naďalej otvorená. Aktuálne však žiadosti slúžia len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. Na jeseň sa totiž pripravuje spustenie nového kola programu Zelená domácnostiam s rozpočtom 140 miliónov eur, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko. Podmienky podpory získania dotácie na obnoviteľné zdroje energie zatiaľ nie sú známe, akonáhle však budú zverejnené, čitatelia ich nájdu v sekcii Aktuality.

Dotáciu na tepelné čerpadlo možno získať cez Plán obnovy

Každopádne, záujemcovia o nový obnoviteľný zdroj energie nemusia mať hlavu v smútku. Dotáciu na obnoviteľný zdroj energie možno získať z Plánu obnovy. Podmienkou získania tejto dotácie je však spojiť inštaláciu zdroja aj so zateplením fasády či strechy a dosiahnuť aspoň 30-percentnú úsporu v spotrebe primárnej energie. 

Spolu s dotaciou na Zateplenie domu je mozne vymenit aj ekologicky zdroj tepla

Nové zdroje za vyše 100 miliónov eur

Projekt Zelená domácnostiam je dlhodobo určený na podporu inštalácie nových zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach ako náhrada za staré kotly na pevné palivá či zemný plyn. Projekt je financovaný z európskych a štátnych prostriedkov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia už od roku 2015. Od jesene 2023 by mal pokračovať ďalej.

Celkovo sa za sedem rokov, počas ktorých program Zelená domácnostiam beží,  podporila inštalácia 47-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s celkovou sumou dotácie (čiže preplatených poukážok) cez 100 miliónov eur.

Spolu agentúra podporila:

  • 13 779 inštalácií slnečných kolektorov,
  • 15 972 tepelných čerpadiel,
  • 11 313 fotovoltických systémov a
  • 6 597 kotlov na biomasu.

    Z posledných mesiacov sú „v obehu“ ešte stále vydané poukážky v hodnote 7,8 milióna eur.

Ako funguje Zelená domácnostiam

Podpora inštalácie obnoviteľných zdrojov v programe Zelená domácnostiam je naviazaná na výkon zariadenia.

Finančná podpora na tepelné čerpadlo

Napríklad základná sadzba podpory pri tepelnom čerpadle predstavovala doteraz sumu 272 eur na kW výkonu čerpadla (maximálne 2 720 eur) a ak bol rodinný dom zateplený resp. boli na ňom realizované iné opatrenia na úsporu energie (dokladované energetickým certifikátom), alebo v oblasti nebolo dostupné centrálne zásobovanie teplom, podpora sa zvyšovala na 299 eur na kW (max. 2 992 eur). Ak platili obe vyššie spomenuté podmienky, podpora sa zvýšila zvyšuje na 340 eur na kW a maximálne 3 400 eur. Maximálny podporovaný výkon čerpadla tým pád predstavoval 10 kW.

Dotácia na kotol na biomasu, fotovoltické panely a kolektory

Rovnakým princípom „fungoval“ aj príspevok na kotol na biomasu a fotovoltické panely s maximálnou podporou 1 500 eur, ako aj dotácia 1 750 eur na slnečné kolektory.

Kľúčovou požiadavkou pri poukážkach zo Zelená domácnostiam bolo dodržanie trojmesačnej lehoty platnosti vystavenej poukážky. To znamená, že bolo dôležité nájsť si dodávateľa, objednať zdroj energie a až keď bolo isté, že dodávka aj inštalácia sa stihne do 3 mesiacov, podpísať objednávku. Následne si dodávateľ poukážku uplatnil u organizátora.

Aj pri novom programe dotácii zo Zelená domácnostiam, ktorý sa spustí na jeseň, bude pravdepodobne podstatné dodržať tento postup. O detailoch nového programu budeme včas informovať.