Na Slovensku v rodinných domoch kúrime najčastejšie plynom a drevom. 4 z 10 majiteľov by však radi prešli na tepelné čerpadlo.

Vo vykurovaní vedie centrálne teplo a plyn

Podľa štatistík býva približne polovica obyvateľov Slovenska v bytoch a druhá polovica v rodinných domoch. Najčastejším druhom vykurovania je preto centrálna dodávka tepla, na ktorú je napojená väčšina bytov. Týmto spôsobom vykuruje svoje bývanie 46 percent z celkovo vyše 2 miliónov slovenských domácností. Na ďalších miestach v rebríčku sa nachádzajú vykurovanie zemným plynom (38 %), drevom (25 %) a elektrinou (8 %). Ešte stále 2 percentá domácností vykurujú svoje bývanie uhlím. Tepelné čerpadlo je až na piatej pozícii, tento druh vykurovania má v rodinnom dome inštalované jedno percento domácností. To znamená, že približne 20-tisíc rodinných domov používa dnes na Slovensku tepelné čerpadlo ako hlavný zdroj tepla.

Tepelné čerpadlo by ľudia uprednostnili pri rekonštrukcii domu

Najnovší prieskum platformy Budovy pre budúcnosť, ktorý zrealizovala agentúra Focus, však ukázal, že majitelia starších rodinných domov by pri rekonštrukcii vo veľkej miere uprednostnili inštaláciu tepelného čerpadla.

Ak by mali k dispozícii dostatok financií alebo v prípade vhodnej dotácie by spôsob vykurovania vo svojom dome chceli zmeniť približne 4 z 10 opýtaných (38 %). Uprednostňovaným riešením by v tomto prípade bolo tepelné čerpadlo, ktoré preferuje štvrtina z týchto ľudí. To znamená, že takmer 250-tisíc vlastníkov starších rodinných domov by si pre vykurovanie zvolilo tepelné čerpadlo. Už výrazne menšia časť by svoje vykurovanie zmenila na drevo alebo pelety (8 %), na plyn (3 %) či iný zdroj tepla (2 %).

„Náš prieskum ukazuje zmenu vo vnímaní technológie tepelných čerpadiel. Čísla ukazujú, že ľudia voči nim nemajú mentálnu bariéru alebo nedôveru. Najväčšou prekážkou inštalácie tepelných čerpadiel je hlavne finančná náročnosť tejto investície. Je preto potrebné, aby fungoval efektívny a stabilný dotačný systém, ktorý vlastníkom domov pomôže s investíciou. Pre plynulosť výroby a dodávateľského reťazca je dôležitá kontinuita zo strany štátu a dobre fungujúce dotačné schémy,“ uvádza Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Tepelné čerpadlo bez zateplenia nemá zmysel

Potenciál pre dekarbonizáciu vykurovania v rodinných domoch na Slovensku je podľa prieskumu veľký. Ešte pred samotnou zmenou systému vykurovania je však kľúčové rodinný dom zatepliť. „Vymeniť starý zdroj tepla za tepelné čerpadlo nemá zmysel, ak rodinný dom predtým nezateplíte. Ak zateplíte obvodové steny a strechu, znížite energetickú spotrebu domu minimálne o 50 percent. Tým pádom vám stačí tepelné čerpadlo s výrazne nižším výkonom, ktoré stojí menej. To znamená, že kombináciou zateplenia a inštalácie úsporného tepelného čerpadla ušetríte viac ako polovicu doterajších nákladov na kúrenie,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

tepelne cerpadlo_efektivny ekologicky zdroj tepla

Dva spôsoby, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo

V súčasnosti majú majitelia rodinných domov dve možnosti, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo či iný nový energetický zdroj. V rámci Plánu obnovy sa od 24. apríla spustí možnosť požiadať o dotáciu v celkovo tretej výzve programu Obnov dom. V nej sú pripravené financie pre 10-tisíc žiadostí o dotáciu. Základná podmienka pre získanie finančnej podpory je dosiahnuť rekonštrukciou aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie. Kto chce získať od štátu až 19-tisíc eur, musí v prvom rade zatepliť fasádu alebo strechu a v ďalšom kroku môže napríklad pristúpiť k inštalácii tepelného čerpadla či iného nového energetického zdroja. Inak povedané, pre získanie dotácie na tepelné čerpadlo vo výške 4 až 7-tisíc eur je treba rodinný dom najprv zatepliť.

Dotácia na obnovu domu z Plán obnovy

Získanie dotácie z Plánu obnovy sa od apríla výrazne zjednodušilo. Pri podaní žiadosti stačí mať k dispozícii 3 doklady:

  • Občiansky preukaz,
  • List vlastníctva (z katastra),
  • Potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce o veku stavby, znalecký posudok)

Štvrtým dokladom je energetický certifikát východiskového stavu, ktorý si treba dať vypracovať čím skôr, keďže je dôležitý pre naplánovanie rekonštrukcie domu. „Už pred podaním žiadosti o dotáciu treba mať jasno, čo všetko idete na dome rekonštruovať a koľko vás to bude stáť. Pri plánovaní vám najviac pomôže energetický certifikát, ktorý obsahuje odporúčania odborníka, čo všetko treba zatepliť a ako postupovať. Na základe odporúčaní si môžete dať urobiť nacenenie a rozhodnúť sa, čo všetko budete na dome prerábať. Preto rozhodne odporúčam dať si certifikát vypracovať čím skôr,“ radí Alexander Prizemin.

Získanie dotácie na tepelné čerpadlo zo Zelená domácnostiam

Druhou možnosťou je požiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo z programu Zelená domácnostiam. Najbližšie sa prijímanie žiadostí otvorí opäť na jeseň. Z tohto programu je možné získať na tepelné čerpadlo dotáciu maximálne 3 400 eur, na kotol na biomasu a fotovoltické panely 1 500 eur a na slnečné kolektory 1 750 eur.

Aj keď ešte nie sú známe presné podmienky pre podávanie žiadostí na jeseň 2023, systém bude pravdepodobne fungovať formou poukážok ako doteraz. To znamená, že majiteľ domu si v prvom kroku nájde dodávateľa, požiada o vydanie poukážky a až keď bude isté, že dodávka aj inštalácia čerpadla sa stihne do 3 mesiacov, podpíše objednávku. Po inštalácii si dodávateľ poukážku uplatní u organizátora a majiteľovi domu fakturuje sumu zníženú o schválenú dotáciu.