Žiadosti o príspevky na zateplenie domov sa „rozchytali“ za 17 minút

Záujem Slovákov o rekonštrukciu starších rodinných domov s finančným príspevkom štátu sa v poslednom roku výrazne zvýšil. V zatiaľ poslednej, 8. výzve na podanie žiadosti o príspevok na zateplenie v máji 2021, sa podarilo vyčerpať vyčlenený počet žiadostí za rekordných 17 minút. Pritom pri prvých výzvach v rokoch 2016 – 2019 bol záujem veľmi malý. Ani za celý mesiac od otvorenia výzvy sa daný limit o príspevky na zateplenie domov nepodarilo naplniť. Faktom je, že výzvy, v ktorých môže majiteľ domu získať príspevok na zateplenie vo výške až 8 800 eur, sa pôvodne vyhlasovali pre 500 záujemcov. Na neúspech reagovalo ministerstvo redukciou žiadostí na 150 v 6. výzve, v posledných dvoch výzvach sa počet upravil na 200 žiadostí.

Pandémia však spôsobila, že tieto limity už absolútne nestačia. V 6. výzve v apríli 2020 sa limit 150 žiadostí minul do dvoch dní, v 7. výzve (na jeseň 2020) to však už bolo 24 hodín a v 8. výzve limit „vydržal“ rekordne krátko, len 17 minút. Za posledný rok záujem o príspevky na zateplenie domov však výrazne narástol. Dnes mnohonásobne prevyšuje možnosti tejto jedinej výzvy na zateplenie starších domov. Dopyt je natoľko veľký, že by nepomohol ani návrat k pôvodnému limitu 500 žiadostí. Dobrou správou pre majiteľov starších domov však je, že sa chystá výrazné rozšírenie podpory.

Prichádza „Zelená obnova“ pre kompletnú obnovu rodinných domov

Pomoc Európskej únie pre Slovensko v podobe Plánu obnovy prichádza práve vo vhodný čas, aby naplnila vysoký dopyt po obnove bývania. Zároveň ide o krok, ktorý Slovensku pomôže s napĺňaním záväzku znásobiť tempo obnovy budov. Pripravovaný program Zelená obnova, na ktorý má ísť z Plánu obnovy 500 miliónov eur, patrí k najväčším opatreniam na naštartovanie ekonomiky po pandémii. Financie v programe, ktoré na Slovensko prídu v rámci Plánu obnovy, by mali stačiť na obnovu až 30-tisíc domov, pričom podpora na jeden dom by mala dosiahnuť až 10 000 eur. Aj keď ešte nie sú známe presné detaily programu, mal by byť – podobne ako doterajšie výzvy – zameraný na komplexnú obnovu rodinných domov. To znamená, že štát podporí ucelenú rekonštrukciu od zateplenia, výmenu zdroja tepla, výmenu okien až po obnovenú zelenú strechu a zadržiavanie dažďovej vody. Cieľom je, aby domácnostiam klesli účty za elektrinu a teplo a zároveň sa znížila produkcia CO2 z nekvalitných vykurovacích zdrojov na tuhé palivá.

Obnova domu a úspora nákladov

Štát prispeje majiteľovi domu predbežne na polovicu oprávnených nákladov, pričom na zateplenie bude možné vynaložiť 40 percent oprávnených nákladov (maximálne osemtisíc eur). Finančný balík bude spravovať Ministerstvo životného prostredia a samotný program Slovenská agentúra životného prostredia. Majitelia nerenovovaných domov tak budú môcť s podporou štátu premeniť svoju nehnuteľnosť na dom pre 21. storočie.

Iba komplexná rekonštrukcia má skutočný zmysel

Na Slovensku je výrazne viac ako 30-tisíc starších domov, ktoré je treba zrekonštruovať a znížiť ich energetickú spotrebu. Preto by slovenská vláda mala už dnes uvažovať, ako podporí pokračovanie renovácie budov aj po vyčerpaní Plánu obnovy. Vo svete existuje viacero prístupov, ako motivovať majiteľov domov znižovať energetickú spotrebu bývania. Samotné finančné príspevky by sa mohli kombinovať s daňovými úľavami či zaťažením znečisťujúcich palív ako uhlie ekologickou daňou. „Ak štát zostane pri finančných príspevkoch, je naďalej kľúčové, aby sa poskytovali len na komplexné rekonštrukcie. V opačnom prípade – ak by príspevky smerovali aj na čiastkové aktivity ako výmenu okien či strechy – neprinesú vynaložené financie potrebný efekt,“ hovorí Vladimír Balent, odborník na pasívne domy zo spoločnosti ISOVER.

Prístup štátu pozitívne motivuje majiteľov domov meniť plány

Portál www.vsetkoozatepleni.sk už viacero rokov poskytuje pomoc a poradenstvo ľuďom v oblasti rekonštrukcie bývania. Dáta z dopytov jasne hovoria, že majitelia starších domov najčastejšie uvažujú len nad čiastkovými úpravami svojich domov. Mnohí majú v úmysle žiadať o príspevok len na výmenu okien. „Našťastie, doterajšie dotačné schémy a pravdepodobne aj program Zelená obnova trvajú na komplexnej obnove. V kombinácii so štedrou finančnou podporou to majiteľov domov motivuje prehodnotiť svoj postoj. Väčšina si dáva vypracovať projekt na komplexnú obnovu, vďaka čomu sa môžu uchádzať aj 8 800 eur od štátu,“ hovorí Alexander Prizemin z projektu vsetkoozatepleni.skPrispevok na obnovu a zateplenie domu

Najčastejšie otázky môžu byť inšpiráciou na zmeny

Nasledujúce otázky sa v dopytoch ľudí k príspevkom neustále opakujú, čo indikuje, v čom ľudia dlhodobo nemajú jasno. To je príležitosťou pre štát, aby dotačné programy upravil.

Akú podporu môžem získať na rekonštrukciu domu?

Dotačných programov zvykne bežať súbežne hneď niekoľko: na podporu novostavieb v triede A0, starých domov, výmeny zdrojov energie za ekologické. Do toho od roku 2019 zaznievajú informácie o chystanej kotlíkovej dotácii. Ľudia majú v programoch „hokej“ a pýtajú sa, o akú podporu môžu žiadať. Riešením je nastavenie jedného programu na podporu rekonštrukcie starších rodinných domov, v rámci ktorého sa budú žiadosti prijímať do tzv. zásobníkov podľa regiónov a ďalších kritérií.

Dostanem financie na zateplenie dopredu?

Mnoho ľudí nerozumie tomu, že rekonštrukciu musia zaplatiť kompletne z vlastných zdrojov a až následne im štát časť peňazí vráti. Tento princíp je logický, vyžaduje si však výraznejšiu osvetu a vysvetľovanie, aby ľudia nemali nereálne očakávania.

Špecializované dotácie spôsobili chaos

V minulosti médiami prebehlo množstvo informácií o špecializovaných dotáciách napríklad na drevostavby či  likvidáciu azbestových striech. Niektoré dotácie sa stále oficiálne pripravujú, aj keď je zrejmé, že sa asi neuskutočnia (kotlíková dotácia). To všetko spôsobuje chaos, keď ľudia odkladajú rekonštrukciu a čakajú na vyhlásenie programu, ktorý sa nezrealizuje.

Ako sa určuje podlahová plocha domu?

Limit 150 m2 celkovej podlahovej plochy prízemného domu  sa snaží vyčleniť z programu obnovy budovy, ktoré sú luxusné a uprednostniť menšie, bežné stavby.  Toto kritérium je však nielen otázne (výpočet podlahovej plochy vôbec nie je jednoduchý), ale môže zasiahnuť aj úplne bežné domy (napríklad dlhé vidiecke domy s pavlačou). Na vyčlenenie luxusných domov z výzvy ba sa mohlo zvoliť aj iné (kontrolné) kritérium.