Slovensko v znižovaní energetickej spotreby budov zaostáva. Dve tretiny budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu. Slováci dávajú na energie najväčšiu časť príjmov v rámci EÚ. Od marca vstupuje do platnosti smernica EÚ, ktorá by mohla urýchliť potrebné zmeny a dopomôcť k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov na Slovensku.

Pomalé tempo v zvyšovaní energetickej hospodárnosti verejných budov

Slovensko na základe požiadaviek smernice upravilo zákon o energetickej hospodárnosti budov a vypracovalo národný plán. Ten má ambíciu dopomôcť k výstavbe čo najväčšieho počtu nových budov v energetickej triede A0, čiže s takmer nulovou spotrebou energie. Aktuálne (konkrétne od 31. decembra 2018) táto požiadavka platí na všetky nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci. A od 31. decembra 2020 bude platiť táto požiadavka pre všetky nové budovy na Slovensku vrátane rodinných domov.

Energetická spotreba starých budov

Budovy spotrebujú približne 40 % všetkej energie, ich vplyv na životné prostredie je zásadný. Odborníci odhadujú, že na Slovensku sú ešte stále dve tretiny budov v pôvodnom stave a potrebujú obnovu. Pri rekonštrukcii je však zásadné, aby prebehla komplexne a správnym technologickým postupom. Ešte stále je totiž množstvo prípadov, kedy ľudia zateplia fasádu, ale zanedbajú ďalšie úpravy ako výmenu okien či výmenu starého kotla za nový na obnoviteľné zdroje energie. To výrazne znižuje kvalitu bývania aj životnosť stavby. Pritom správna obnova môže znížiť energetickú náročnosť budovy o 60 % až 90 %.

Obnova verejných budov

Hlavnú úlohu motivátora a podporovateľa plošnej obnovy budov musí zohrávať štát. Okrem iného preto, že väčšina verejných budov, v ktorých sídlia inštitúcie, stále neprešla rekonštrukciou. „Pri verejných budovách by vláda mala definovať štandard  a sama ísť príkladom v rekonštrukciách aj pre bytové domy,“ prízvukuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ Isover. Podstatné je zároveň zvýšiť tempo rekonštrukcií. Namiesto trojpercentného tempa pri zatepľovaní a komplexnej obnove verejných budov odporúčaného Európskou komisiou na Slovensku dosahujeme iba jednopercentné. Na porovnanie: bytové a rodinné domy sa rekonštruujú zásadne vyšším tempom 2,5 % až 3 % ročne.

Pri obnove starších a výstavbe nových domov je kľúčová osveta a podporné programy. Na Slovensku síce existujú, ale často sú zložité, neprehľadné a vyhlasované rôznymi inštitúciami. „Je zásadné, aby vláda výraznejšie motivovala ľudí zapojiť sa do rekonštrukcií budov. A zároveň aby boli podporné programy progresívne, jednoduché, poskytovali informácie na jednom mieste a logicky na seba nadväzovali,“ dodáva A. Prizemin.

Získajte podporu pri obnove a novej výstavbe 

Slováci vynakladajú na energie najväčšiu časť príjmov v rámci Európskej únie. Konkrétne, na energie ide mesačne až 15 % mesačných príjmov. Dôvody sú jasné: zlý stav budov a technológií, z čoho vyplýva nešetrné hospodárenie s teplom.

Vsetko o zatepleni Zvysovanie energetickej hospodarnosti budova podpora energreticky uspornej vystavby

Príspevky na energetickú obnovu rodinných domov

Dnes môžu na zníženie energetickej náročnosti rodinných domov Slováci využiť viaceré príspevky. Pri obnove staršej stavby môže jej majiteľ získať príspevok na zateplenie rodinného domu v celkovej výške 40 % oprávnených nákladov až do výšky 8 000 eur. Ďalších 800 eur možno získať na vypracovanie projektovej dokumentácieenergetického certifikátu. Šieste kolo podávania žiadostí by malo byť vyhlásené v priebehu 1. štvrťroku 2020.

Pri rekonštrukcii staršieho rodinného domu možno získať aj príspevok na obnoviteľné zdroje energie formou poukážok. Podmienkou je nahradenie starého kotla na uhlie.
Najvyššiu podporu štát z eurofondového programu Zelená domácnostiam poskytuje pri výmene starého kotla za tepelné čerpadlo – až 3 400 eur.

  • v prípade výmeny za slnečné kolektory dosahuje príspevok 1 750 eur
  • pri kotloch na biomasu a fotovoltických paneloch 1 500 eur
  • od jari 2020 bude taktiež možné získať dotáciu na výmenu starých kotlov na pevné palivá za nový kotol na zemný plyn až do výšky 3 000 eur

Pozrite si viac informácii o dotácii na výmenu kotlov.

Novinky v legislatíve pre získanie príspevkov na novostavbu

Kto v posledných dvoch rokoch skolaudoval nový dom v energetickej triede A0 s takmer nulovou spotrebou energie (a to napriek tomu, že táto energetická trieda bude povinná až od roku 2021), môže získať príspevok na rodinný dom. Výška príspevku je 8 000 eur a v ďalšom kole žiadostí (v pláne v priebehu 2. štvrťroku 2020) oň môžu požiadať  rodinné domy, skolaudované v rokoch 2018-2020.  Od marca 2020 začne pre majiteľov nových domov platiť nové pravidlo pre čerpanie príspevkov: na novostavbu budú môcť získať iba jeden druh podpory. V takom prípade sa majiteľ musí rozhodnúť, či bude žiadať o príspevok na rodinný dom alebo uprednostní príspevok na obnoviteľné zdroje energie.